Random Image

BALÍČKY NA RECEPCI

Od začátku září bude na vrátnici možné zanechávat vzkazy a balíčky. Vrátnice tak bude sloužit jako příjemné kontaktní místo jak pro studentky a studenty, tak zaměstnankyně a zaměstnance.

Na vrátnici Lažanského paláce je možné od 1. září 2020 zanechávat:

  • Vzkazy – v zalepené obálce, na níž je napsané: jméno a příjmení adresáta/adresátky a jeho/její katedra anebo pracoviště.
  • Balíčky – v hodnotě ne vyšší než 50 tis. Kč, pokud se jedná o křehkou věc, tak v pevném obalu a označení „křehké“, na obalu napsané: jméno a příjmení adresáta/adresátky a jeho/její katedra anebo pracoviště.

Zanechavatel/ka (může být z FAMU i mimo FAMU) vzkazu či balíčku zapíše do evidenční knihy kontaktní údaje na sebe i adresáta/ adresátku (může být z FAMU i v naléhavých případech i mimo FAMU). Vzkazy a balíčky mohou být na recepci uloženy maximálně 48 hodin, poté budou vráceny na sekretariát katedry, z níž je zanechavatel/ka (pokud se jedná o osobu mimo FAMU, tak na sekretariát katedry adresáta/adresátky).

31. srpna 2020