Random Image

ANDREJ SÝKORA ZVOLEN VEDOUCÍM KATEDRY HERNÍHO DESIGNU

Ve výběrovém řízení na vedoucího nově vzniklé katedry herního designu bylo rozhodnuto: chtěli bychom tímto mezi vedoucí kateder vřele přivítat Andreje Sýkoru.

Andrej Sýkora pochází z prostředí věnujícího se praktické i teoretické práci na pomezí výtvarného umění a pohyblivého obrazu. Vystudoval audiovizuální umění v Centru audiovizuálních studií FAMU. Ve své tvorbě často využívá webové technologie a rozhraní, javascriptové herní enginy, databáze a procedurální generování obsahu. Ve své teoretické práci se zase soustředí na širší filozofické a společenskovědné souvislosti – ať už videoher, anebo digitálních technologií obecně. Od roku 2008 se profesionálně věnuje programování webových aplikací a systémů.

13. května 2021