Random Image

AMU A FRESH EYE: TŘIKRÁT O UMĚLECKÉM VÝZKUMU 

Ve spolupráci s platformou Fresh Eye připravily Akademie múzických umění v Praze a časopis ArteActa tři online večery věnované uměleckému výzkumu. Jednotlivých debatních setkání se zúčastní teoretici i umělci, kteří v této oblasti výzkumu aktivně působí. Online setkání budou dostupná na www.umelecky-vyzkum.cz.

V prvním prosincovém týdnu se pod názvem 3x umělecký výzkum uskuteční tři online setkání, během nichž se domácí i zahraniční účastníci zaměří na problematiku uměleckého výzkumu. Diskutovat se bude o inspiračních zdrojích, českých podobách uměleckého výzkumu i problematice uměleckého doktorátu. Debaty vznikají ve spolupráci oddělení pro vědu a výzkum AMU, odborného časopisu ArteActa a Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye a budou dostupná prostřednictvím stránek www.umelecky-vyzkum.cz, a to i po skončení této akce.

První večer, který proběhne ve středu 2. 12. 2020, bude patřit přednášce Miky Hannuly a moderované debatě. Hannula náleží mezi nejznámější představitele uměleckého výzkumu, o němž vydal již řadu knih. V inspirační přednášce akce 3x umělecký výzkum se Hannula zaměří na problematiku psaní nejen o uměleckém výzkumu, ale uchopí fenomén psaní jako tvůrčí a umělecký akt, který je součástí samotného výzkumného procesu.

Čtvrtek 3. 12. 2020 je vyhrazen českému fokusu. Teoretici i praktici z různých uměleckých oblastí v něm představí jednotlivé podoby umělecko-vědeckých přístupů, jimiž se osobně zabývají nebo které považují za inspirativní. Následná debata s filozofkou Alicí Koubovou, audiovizuálním umělcem a teoretikem Davidem Kořínkem, teoretičkou a autorkou v oblasti fotografických médií Magdalenou Stanovou a skladatelem Michalem Ratajem se bude snažit obsáhnout specifika uměleckého výzkumu v audiovizi, divadle, hudbě či výtvarném umění u nás.

Závěrečná část programu 3x umělecký výzkum bude věnována problematice uměleckého doktorátu. Kurátor a vizuální teoretik Marquard Smith a profesor uměleckého výzkumu z helsinské akademie Mika Elo budou během páteční diskuse sdílet své zkušenosti při etablování uměleckých doktorátů ve svých oborech i vědeckých kulturách a zhodnotí postavení takovýchto doktorátů v širším akademickém kontextu.

Více informací, včetně profilů jednotlivých účastníků akce lze najít na www.umelecky-vyzkum.cz.

3x umělecký výzkum, program:

INSPIRACE
2. 12. 2020 18.00–20.00

MIKA HANNULA (nezávislý kurátor a spisovatel)
Moderuje Andrea Průchová Hrůzová (Fresh Eye)

SDÍLENÍ DOMÁCÍCH ZKUŠENOSTÍ
3. 12. 2020 18.00–20.00

ALICE KOUBOVÁ (FÚ AV ČR), DAVID KOŘÍNEK (FAMU), MAGDALENA STANOVÁ (AVU), MICHAL RATAJ (HAMU)
Moderuje Jan Jiřík (ArteActa, CDS AMU)

UMĚLECKÝ DOKTORÁT
4. 12. 2020 18.00–20.00

MARQUARD SMITH (UCL Institute of Education, London & Vilnius Academy of Arts)
MIKA ELO (University of Arts Helsinky)
Moderuje Andrea Průchová Hrůzová (Fresh Eye)

2. prosince 2020