Random Image

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE

Milí studující a vyučující,

byly vyhlášeny změny opatření souvisejících s provozem a výukou na vysokých školách, a to s účinností od středy 25. listopadu 2020:

- může probíhat praktická umělecká výuka 3. ročníku bakalářského a 2. ročníků magisterského studia, a to ve skupinách do 20 osob včetně vyučujících;

- studující se mohou účastnit praxe či praktické výuky, která probíhá u externích subjektů;

- prezenčně může probíhat výuka studujících v doktorském programu, a to ve skupinách do 20 osob včetně vyučujících;

- jsou umožněny individuální konzultace (v našem případě sem dle potvrzení rektorátu spadá i individuální realizace praktických úkolů, pokud se týká 1 studenta/ky, případně za dohledu vyučující/ho – např. ve střižně, ateliéru, fotokomoře);

-  je možné prezenční zkoušení, a to ve skupinách do 10 osob včetně zkoušejících;

-  možné jsou individuální návštěvy knihovny za účelem příjmu a odevzdání studijní literatury.

Zároveň se pro studenty, jimž je povolena prezenční účast na výuce, otevírá možnost ubytování na koleji

Více na Aktuální informace k výuce

23. listopadu 2020