Random Image

AKADEMICKÝ SENÁT FAMU VYZÝVÁ K PODPOŘE PROTESTŮ POŽADUJÍCÍCH LEPŠÍ FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL

AS FAMU na svém zasedání 23. května přijal usnesení, kterým se přihlásil k aktivitám iniciativy Hodina pravdy, která vzešla z prostředí humanitních oborů a kritizuje neudržitelný stav financování vysokoškolské výuky a vědeckého výzkumu. 

Kompletní usnesení:

"AS FAMU se připojuje k protestní akci iniciativy Hodina pravdy Kolaps systému, která je naplánována na 3. 6. 2024 od 16 do 18 hodin, vyzývá akademickou obec FAMU, zaměstnance a zaměstnankyně a odborové organizace k aktivní účasti na protestní události. AS FAMU se zároveň zavazuje se touto problematikou intenzivně zabývat. Připojujeme se tímto k výzvě Akademického senátu DAMU."

Více informací o akci najdete zde: https://hodinapravdy.cz/kolaps-systemu/

27. května 2024