Random Image

ABSOLVENT*KA ATELIÉRU NOVÉ ESTETIKY NA FAMU EZRA ŠIMEK MEZI LAUREÁTY A LAUREÁTKAMI 33. ROČNÍKU CENY JINDŘICHA CHALUPECKÉHO

Mezinárodní porota se rozhodla do Ceny Jindřicha Chalupeckého 2022, 33. ročníku nejvýznamnějšího místního ocenění pro autorky a autory do 35 let, vybrat pět umělkyň a umělců. Jsou jimi Olga Krykun, David Přílučík, Vojtěch Rada, Martina Drozd Smutná a Ezra Šimek. Společnost Jindřicha Chalupeckého a Národní galerie Praha obnovily své tradiční partnerství v rámci společné výstavy, kterou kurátorsky zaštítí umělecko-kurátorské duo Jaro Varga a Anetta Mona Chisa a která bude zahájena 23. září ve Veletržním paláci. Společně s výstavou laureátek a laureátů bude zahájena také výstava letošního zahraničního hosta, kterým je v  thajský multimediální umělec, Korakrit Arunanondchai.

Současná umělecká tvorba tematizuje nové způsoby společného soužití ve fyzické i onlině realitě, ale také potřebu větší společenské a environmentální uvědomělosti.

Mezinárodní porota ve složení Ivet Ćurlin (Kunsthalle Wien), Anna Daučíková (umělkyně a pedagožka), Charles Esche (Van Abbemuseum, Eindhoven), João Laia (Muzeum současného umění Kiasma, Helsinky) a Jan Zálešák (kurátor a pedagog) vybírala z celkem 80 portfolií zaslaných autorkami a autory prezentujícími svou tvorbu na české scéně současného výtvarného umění. Výsledný výběr reprezentuje širokou škálu médií i obsahových přístupů, ve kterých se objevují témata lidského působení na planetu, ale také na sebe navzájem v rámci společenských či rodinných struktur, a otázky ohledně nuancí fyzických a virtuálních těl, genderu a vztahů, do kterých se dostávají.

Vyjádření poroty:
Ezra Šimek zpracovává naléhavé téma nebinarity a genderové fluidity a s ním související problematiku identity a politické a sociální otázky – to vše vizuálně působivým jazykem a s jistou dávkou humoru a ironie. Zpochybňuje stereotypy spjaté s tradičními genderovými rolemi, přičemž často odkazuje na západní populární kulturu, zejména pak na hollywoodskou tradici. Ve své tvorbě exponuje sebe a svou individualitu a pohrává si s obrazem femininity v rámci nebinární identity. Dílo, které Ezra Šimek vytváří, stojí na pevných teoretických základech, vychází z důkladné rešerše a vykazuje konceptuální kvalitu. Subjektivní, intimní polohu odvážně a podnětným způsobem propojuje s kolektivní obrazivostí a digitální rovinu kombinuje se silnými osobními performativními prvky.

Ezra Šimek (*1997, Mnichov) absolvoval*a na katedře fotografie pražské FAMU (Studio nové estetiky) a v současné době pokračuje svá studia v magisterském programu TransArts na vídeňské Angewandte, v Ateliéru digitálních médií a pohyblivého obrazu na vídeňské Akademii výtvarných umění a zároveň studuje magisterský program teorie současného umění na Vysoké škole výtvarného umění a designu v Bratislavě. Ve své praxi se Ezra primárně zaměřuje na politiku queer identit a citlivost vůči jazyku, s manifestací v rozličných časových médiích (film, performativní přednáška, počítačová hra) nebo místně responzivních instalacích, zvukových dílech a textu. Ezra kriticky ohledává gender jako společenský konstrukt srovnatelný s mytologií, s cílem tvorby fikčních narativů a posílení synergie mezi nejrůznějšími oblastmi roztříštěné reality dneška a fantazií vedoucí k novým, inkluzívním a spekulativním realitám. Jeho*její práce byly v českém prostředí představeny například v pražských výstavních prostorách Ankali (2021), City Surfer Office nebo v GAMU (2019, 2020), v zahraniční pak např. v Haus Wien ve Vídni (2021).

Zdroj: Společnost Jindřicha Chalupeckého

Fotografie: Do They/Thems Like Flowers or Do I Buy Platform Shoes and Tarot Cards?, 4K video, 13min 05seconds, 2021, Exhibition view: Haus Wien, 2021, Vienna, Austria, Photo: Georg Petermichl

13. ledna 2022