Random Image

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE K SITUACI NA UKRAJINĚ / ПРАЗЬКА АКАДЕМІЯ ВИКОНАВСЬКИХ МИСТЕЦТВ ЩОДО СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Vedení Akademie múzických umění v Praze cítí v tomto historicky exponovaném okamžiku plnou sounáležitost a solidaritu s lidem Ukrajiny. Je nepřijatelné, aby ve 21. století bylo v mezinárodních vztazích znovu nastolováno právo silnějšího a menším národům bylo tak upíráno právo na sebeurčení a politické směřování. Tyto pozůstatky imperiálního uvažování vracejí světové společenství do doby, na kterou má právě český národ ty nejhorší vzpomínky, a sice k rokům 1938 a 1968.

Akademie múzických umění v Praze věrna odkazu svého absolventa Václava Havla upozorňuje, že od sovětské okupace Československa v roce 1968 nebyla Evropa vystavena brutálnějšímu a bezohlednějšímu postupu ze strany supervelmoci, než jakému dnes čelí Ukrajina.

Vedení Akademie múzických umění v Praze je v případě pokračujícího útoku na Ukrajinu a eskalace situace připraveno podpořit ukrajinské studenty. Tak jako AMU nabídla útočiště běloruským studentům, kterým hrozila perzekuce za jejich občanské postoje a podpořila vznik celostátních i školních finančních nástrojů na jejich podporu, i nyní hledá cesty, jak v takovém případě v rámci svých možností postupovat.

Za Akademii múzických umění v Praze
PhDr. Ingeborg Radok Žádná, rektorka
Prof. Jan Hančil, prorektor pro mezinárodní vztahy

Vzkaz ministra školství Petra Gazdíka k ukrajinským studentům v České republice

Керівництво Академії виконавських мистецтв у Празі, у цей історично значущий момент цілком солідарне і співзвучне з народом України. Неприпустимо, щоб у 21 столітті міжнародна юрисдикція керувалась правом сильнішого, і щоб менші народи були позбавлені права на самовизначення і права визначати свій подальший політичний курс. Ці релікти імперського мислення повертають світову спільноту до часів, про які чеській народ має найгірші спомини, а саме, до 1938 і 1968 років.

Празька академія виконавських мистецтв, будучи вірною спадку свого випускника, Вацлава Гавела, зокрема підкреслює, що з часів радянської окупації Чехословаччини у 1968 році, у Європі не було прикладів жорстокішого і безпринципнішого відношення з боку великих держав, ніж того, перед яким сьогодні стоїть Україна.

Керівництво Празької академії виконавських мистецтв висловлює готовність, у разі продовження акту військової агресії по відношенню до України і подальшої ескалації ситуації, підтримати українських студентів. Так само, як Академія надала прихисток білоруським студентам, яким загрожувало переслідування за їхні громадянські позиції, і долучилася до створення вседержавних та академічних інструментів для їхньої підтримки, так і зараз знаходиться у пошуках шляхів, як діяти у даній ситуації, в рамках своїх можливостей.

За Празьку академію виконавських мистецтв
докторка Інґеборґ Радок Жадна, ректорка
професор Ян Ганчіл, проректор з міжнародних відносин

22. února 2022