logo FAMU
Kolegium děkanky FAMU vyslovuje podporu iniciativě „Hodina pravdy“

Kolegium děkanky FAMU vyslovuje podporu iniciativě „Hodina pravdy“

Kolegium děkanky FAMU vyslovuje podporu iniciativě „Hodina pravdy“, která upozorňuje na problémy financování sociálněvědních a humanitních oborů na vysokých školách v České republice a požaduje důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd. Situace nejen humanitních fakult je dlouhodobě ve stavu hlubokého podfinancování a stávající stav je neudržitelný. FAMU stejně jako kolegové a kolegyně z uvedených oborů vnímá a zdůrazňuje důležitost kritického myšlení a vzdělávání o demokracii, lidských právech, diverzitě a společenských aspektech žitého světa, neboť toto myšlení má nezastupitelné místo ve výchově dalších generací a hraje zásadní roli ve směřování a formování hodnot naší společnosti.

16. květen 2023

.
.