logo FAMU
Marek Vajchr opět jmenován vedoucím katedry scenáristiky a dramaturgie

Marek Vajchr opět jmenován vedoucím katedry scenáristiky a dramaturgie

Na základě doporučení komise výběrového řízení, která zasedla 24. dubna, byl doc. Marek Vajchr, stávající vedoucí katedry scenáristiky a dramaturgie, opět jmenován vedoucím katedry. 

Doc. Marek Vajchr vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UK. Je redaktorem Revolver Revue, kde publikuje kritiky, eseje a překlady. Redakčně připravil například knihy H.-G. Gadamera Aktualita krásného, Emila Staigera Poetika, interpretace, styl a antologii české undergroundové poesie U nás ve sklepě. Je autorem prozaických textů Proml...čitelnost a Jména příběhu a odborných monografií Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace a Strašidelné Čechy. Výbory z kritických a esejistických textů vydal ve svazcích Vyložené knihy a Honba za smyslem

Více na: https://www.bubinekrevolveru.cz/marek-vajchr a https://revolverrevue.cz/marek-vajchr

 

2. květen 2023

.
.