logo FAMU
MFDF Ji.hlava vás zve na konferenci: Jak na filantropii v kultuře

MFDF Ji.hlava vás zve na konferenci: Jak na filantropii v kultuře

Konferencí na téma fundraising v České republice již proběhlo mnoho, žádná z nich se ale nesoustředila výhradně na kulturní sektor. Ten přitom v této oblasti často pokulhává a většinu svých finančních zdrojů do rozpočtů získává skrze granty a dotace. Proto se MFDF Ji.hlava rozhodl uspořádat konferenci, která proběhne 10. května v Praze a je pro zástupce kulturních organizací přístupná zdarma. Cílem konference je sdílet nejnovější know-how týkající se získávání finančních zdrojů od filantropů, mecenášů či dárců a poskytnout jejím účastníkům*icím inspiraci jak svou instituci/projekt posunout v oblasti finanční diverzifikace dál.

Platforma proběhne formou celodenní konference v Praze a jejím cílem je seznámit účastníky*ice s možnostmi financování jejich kulturních institucí a projektů se zaměřením na soukromé a komerční (tedy negrantové) zdroje, naváže na podzimní setkání uskutečněné v rámci MFDF Ji.hlava.

Pro koho je konference vhodná? Pro všechny kulturní organizace a projekty, které chtějí s fundraisingem začít, chtějí prohloubit své dosavadní znalosti, připadá jim, že stagnují a neví jak se zlepšit. Pro studenty*ky kulturního managementu, pro současné i budoucí kulturní fundraisery*ky, pro management firem a nadací, kteří chtějí pěstovat kulturní sponsoring a neví, kde začít. A také pro veřejnost, kterou téma financování v kultuře zajímá.

Program: Během celodenní konference se účastníci seznámí s vybranými experty*kami na fundraising, kteří představí různé strategie financování, formu komunikace s donory i postup při tvorbě mecenášských klubů. Součástí programu bude i sdílení zkušeností vybraných kulturních institucí s jejich úspěchy a neúspěchy ve fundraisingu.

Účast na konferenci je po registraci zdarma. Kapacita sálu je omezena.

Více zde: https://www.ji-hlava.cz/filantropie-konference

 

20. duben 2023

.
.