logo FAMU
Úložiště pro vědecké projekty

Úložiště pro vědecké projekty

V rámci podpory vědecké infrastruktury bylo zakoupeno úložiště s kapacitou cca 30TB pro data z vědeckých projektů akademických pracovníků a pracovnic i studujících. Úložiště mohou využívat všichni, kdo řeší výzkumné projekty a potřebují skladovat různá data, sdílet je s dalšími badateli apod. O přístup do úložiště je možno požádat Tomáše Šína, tomas.sin@famu.cz.

2. březen 2023

.
.