logo FAMU
Program zasedání Akademického senátu FAMU 23. 6. 2022

Program zasedání Akademického senátu FAMU 23. 6. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční ve čtvrtek 23. 6. od 09:00 na FAMU v místnosti U1, pro AO také hybridně na tomto odkazu.

Návrh programu:

1. Schválení podmínek přijímacího řízení KSD
2. Schválení podmínek přijímacího řízení KR
3. Schválení podmínek přijímacích řízení do bakalářských a magisterských studijních programů FAMU
4. Schválení podmínek přijímacích řízení do bakalářských studijních programů pro uchazeče z Ukrajiny
5. Schválení podmínek přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Dokumentární tvorba
6. Projednání a schválení Zprávy o hospodaření 2021
7. Projednání a schválení Výroční zprávy 2021
8. Nominace do etické komise FAMU
9. Sjednocení počtu funkčních období vedoucích kateder s DAMU
10. Vyjádření studentů a studentek FAMU k současné situaci
11. Dopis "Vyjádření nedůvěry dekance" a odpověď děkanky
12. Aktualizace jednacího řádu AS FAMU
13. Nekorektní jednání paní děkanky vůči mojí osobě coby bývalému garantovi CDM (Pavel Marek)
14. Různé

Přílohy k zasedání: https://drive.google.com/drive/folders/1uzTsU55mI-WMkdCQTwSEpfiaix8Y8oD0?usp=sharing
 

7. červen 2022

.
.