logo FAMU
Průběžná podpora spjatá s bádáním na FAMU

Průběžná podpora spjatá s bádáním na FAMU

Připomínáme, že na FAMU existuje finanční zdroj určený na podporu badatelských aktivit primárně akademických pracovníků a pracovnic a doktorandů a doktorandek. Lze z něj platit např. cesty na konference, poplatky za členství ve vědeckých organizacích, vzdělávací kurzy rozvíjející akademické kompetence spjaté s bádáním. Stejně tak je možno požádat o podporu související s nějakým konkrétním připravovaným vědeckým výstupem (článkem, knihou, organizací workshopu apod.) – můžeme přispět např. na překlady, korektury, rešerše, konzultace s odborníky, nákup drobného vybavení atd. S žádostmi se můžete obracet na proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovou (helena.bendova@famu.cz) anebo grantovou metodičku Petru Horkou (petra.horka@famu.cz).

Podrobnější info zde: https://www.famu.cz/cs/vyzkum-a-zahranici/financni-podpora-pedagogu-studentu-v-oblasti-vedy-vyzkumu/.

7. červen 2022

.
.