logo FAMU
Program zasedání Akademického senátu FAMU 17. 2. 2022

Program zasedání Akademického senátu FAMU 17. 2. 2022

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které se uskuteční 17. února 2022 od 18:00 online na tomto odkazu.

Návrh programu:
1. Volba ombudsmanky FAMU
2. Volby do AS FAMU - jmenování volební komise
3. Projednání akreditačního spisu magisterského programu Zvuková tvorba
4. Sjednocení počtu funkčních období vedoucích kateder s DAMU
5. Omezení akreditace DSP Výzkum a teorie audiovize – Zpráva o vnějším hodnocení NAÚ
6. Právní aspekty volby ombudsman/ky
7. Aktualizace jednacího řádu AS FAMU
8. Různé:
-Mechanismus výběru zástupců senátu do komisí pro výběrová řízení
- Kultura jednání senátorů

Přílohy k jednání naleznete zde.

7. únor 2022

.
.