logo FAMU
Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovnice/pracovníka pro Katedru střihové skladby FAMU

Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovnice/pracovníka pro Katedru střihové skladby FAMU

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovnice/pracovníka pro Katedru střihové skladby FAMU. Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU ze dne 19.ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.
 

Náplň práce:

 • výuka předmětu Dílna střihové skladby
 • vedení a konzultace praktických cvičení
 • vedení a konzultace teoretických prací
 • účast v komisích u přijímacích, klauzurních a státních zkoušek


Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání s dosaženým akademickým titulem magisterského stupně
 • aktivní tvůrčí činnost v oboru střihové skladby
 • předchozí pedagogická zkušenost
 • znalost anglického jazyka je výhodou
 • organizační předpoklady, flexibilita
   

Datum nástupu:

 • duben 2022 nebo dle dohody
   

Pracovní úvazek:

 • DPP, později dle dohody možnost 0,5 interního úvazku
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU
   

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky v dílně
 • soupis uměleckých děl prokazujících vlastní tvůrčí činnost
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
   

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 16. 2. 2022 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog KSS. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek. 

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít zde

V Praze dne 17. 1. 2022

v z. PhDr. David Čeněk 
PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
děkanka FAMU

 

 

17. leden 2022

.
.