logo FAMU
Studentky a studenti z Běloruska na speciálním stipendijním programu na AMU

Studentky a studenti z Běloruska na speciálním stipendijním programu na AMU

Na Akademii múzických umění v Praze (AMU) byl v akademickém roce 2020/21 vypsán speciální stipendijní program pro režimem znevýhodněné běloruské studenty a studentky. Vypsání programu souviselo s vyjádřením podpory běloruským studentům a akademikům Běloruské státní akademie umění, které tehdejší rektor AMU Jan Hančil vydal v listopadu 2020.

Díky tomuto kroku se podařilo umožnit na AMU studium pěti uchazečům z Běloruska, z nichž tři nastoupili ke studiu na Filmové a televizní fakultě (FAMU) na katedrách režie, střihu a fotografie, další dvě studentky byly přijaty na Hudební a taneční fakultu (HAMU), z toho jedna bohužel ke studiu ještě nenastoupila. Studentka, která již nastoupila, studuje na katedře klávesových nástrojů hru na klavír. Všichni tito studenti a studentky jsou zapsáni do nepovinných kurzů českého jazyka, které považujeme za důležité pro jejich integraci do české společnosti a českého uměleckého prostředí.

Zdárné provedení této organizačně náročné akce koordinovalo zahraniční oddělení AMU v čele s Janem Hančilem a Klárou Banotovou, kteří vedli jednání a komunikaci se zastupitelskými úřady, ministerstvy školství a zahraničí a běloruskými neziskovými organizacemi. K úspěšnému průběhu velmi přispěly i fakultní koordinátorky Lea Petříková (FAMU) a Veronika Kuželová (HAMU), které měly na starosti každodenní komunikaci s přijatými studenty a logistiku jejich příjezdu. Klára Banotová dodává: „Celý proces výběru a přesunu žadatelů z Běloruska do Čech započal začátkem letošního roku a trval až do září, kdy studenti a studentky konečně přijeli do Prahy. Největší výzvou bylo logistické zajištění jejich přesunu do České republiky ve značně nestandardních podmínkách. V krátkém čase bylo nutné vyřídit nezbytné úřední formality, zařídit studentům víza a další dokumenty, které jim umožnily vycestovat z Běloruska a Ukrajiny, kam jeden ze žadatelů uprchl. Víza se nakonec podařilo zajistit, a to i přes eskalaci politické situace v Bělorusku a probíhající pandemii onemocnění Covid-19“.
Jan Hančil doplňuje: „Naším záměrem bylo a je nabídnout studentům z Běloruské republiky dlouhodobou perspektivu a možnost ve studiu pokračovat i v dalších letech. Tuto aktivitu vnímáme jako gesto solidarity v rámci umělecké komunity. AMU klade důraz na rozvoj internacionálního prostředí, podporuje otevřenost, a navíc jako škola, která se výrazně angažovala v listopadu 1989, chápe svůj úkol podpory otevřené občanské společnosti například i formou podpory studentů prchajících před perzekucí v totalitních režimech“.

Akademie múzických umění v Praze nyní žádá o příspěvek, který na podporu běloruských studentů vypsalo Ministerstvo školství, aby mohla tyto talentované mladé lidi i nadále podporovat a umožnila jim rozvoj jejich dovedností a vědomostí v důstojném a bezpečném prostředí.

16. listopad 2021

.
.