logo FAMU
Program zasedání Akademického senátu FAMU 27. 9. 2021

Program zasedání Akademického senátu FAMU 27. 9. 2021

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které proběhne 27. září od 19:00 formou online videokonference. > Odkaz pro připojení <

Program zasedání:

1. Schvalování Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty;
2. Princip schvalování podmínek přijímacích řízení;
3. Schvalování podmínek pro přijetí do magisterského studijního programu Montage, Cinematography a Photography pro AR 22/23;
4. Schvalování změn podmínek pro přijetí do bakalářského studijního programu Zvuková tvorba pro AR 22/23 - upřesnění témat;
5. Schvalování změn obecných podmínek pro přijetí do bakalářských studijních programů pro AR 22/23 - přijímaní přihlášek elektronicky;
6. Projednání ročních učebních plánů - AR 2021/2022;
7. Ombudsman/ka - Antidiskriminační platforma;
8. Noví členové disciplinární komise;
9. Neznalost vnitřních předpisů současnou UR FAMU;
10. Knihovní rada FAMU složená v rozporu s vnitřními předpisy + výzva k nápravě;
11. Status akademického pracovníka/ akademické pracovnice;
12. Nesrovnalosti ve vnitrnich predpisech dle právní analýzy RVH (Volume 2);
13. Mechanismus výběru zástupců senátu do komisí pro výběrová řízení;
14. Elektronické volby;
15. Různé.

Podklady jsou k dispozici zde.

20. září 2021

.
.