logo FAMU
AMU/FAMU75! K 75. výročí založení školy

AMU/FAMU75! K 75. výročí založení školy

Akademie múzických umění i její Filmová a televizní fakulta slaví v letošním roce tři čtvrtě století od svého založení. Historii školy si v Ponrepu připomeneme hned několika tematicky zaměřenými bloky v rámci cyklu Paralelní kino. V jednotlivých pásmech představíme tvorbu od roku 1949 do roku 1989 v široké škále, od známých studentských filmů, přes zapadlé perly až po svézárnosti. Snímky jsou převážně na filmových kopiích a o jejich úvod a diskuzi se postarají filmová historička Tereza Czesany Dvořáková a kurátorka Johana Ožvold a přizvaní hosté a tvůrci.

20. září 2021 18:00 – Otcové zakladatelé aneb Prvních deset let FAMU

Filmový obor Akademie múzických umění, jak se FAMU až do začátku 50. let oficiálně nazývala, začali první posluchači studovat až se zpožděním – uprostřed akademického roku 1946/47. Škola neměla žádnou filmovou techniku a první natáčení proběhlo až v druhém semestru, který se doháněl během soustředění v Lešné v létě 1947. Praktická cvičení se začala natáčet až později pod organizačním vedením Československého filmového ústavu, tedy předchůdce dnešního Národního filmového archivu. První filmy FAMU měla premiéru v roce 1949. V pásmu uvidíme dokumentární i hrané studentské filmy z období 40. a 50. Let, jež v sobě odrážejí jak poválečnou atmosféru a budovatelské úsilí, tak humor nebo i zdravou míru studentské drzosti a rozpustilosti.

Není železo jako železo (r. Ján Šmok, 1949, 17´)
Věděli si rady (r. Vojtěch Jasný – Karel Kachyňa, 1949, 19´)
Stráž míru (r. Jaroslav Šikl, 1953, 11´)
První oběd (r. Ivo Paukert, 1953, 6´)
Ó, ti lektoři (r. Vladimír Svitáček, 1953, 7´)

4. října 2021 18:00 – Ženy FAMU

Druhý z tematických večerů věnovaných 75leté historii FAMU se zaměří na studentky. Ženy byly na školu vždy přijímány, jejich počty ve většině uměleckých oborů byly ale procentuálně výrazně nižší, než jak je tomu dnes. Třeba 60. léta, která si spojujeme s liberální atmosférou školy a výraznými absolventkami Věrou Chytilovou, Agnieszkou Hollandovou nebo Drahomírou Vihanovou pohledem statistik ukazují FAMU v úplně jiném světle. Režii tehdy absolvovalo o polovinu méně žen než v předchozím dekádě. Typicky mužský obor kamera vystudovala před rokem 1989 jen necelá desítka žen. V pásmu představíme více i méně známé tituly studentek režie a kamery. V rámci projekce proběhne také představení současné iniciativy Girls in Film jež přijali pozvání  a zúčastní se následné diskuze.

Tvář a maska (r. Věra Tatterová, 1949, 16´)
V ulici je starý krám (r. Jan Valášek, 1955, 20´)
Mrtvé řeky (r. Olga Růžičková, 1956, 11´)
Zelená ulice (r. Věra Chytilová, 1956, 8´)
Hřích boha (r. Agnieszka Hollandová, 1969, 24´)

15. listopadu 2021 – Filmy o filmech (nejen) FAMU

Tématem, jež se ve filmech FAMU pravidelně vracelo, bylo médium a prostředí filmu samotného. Je to přirozené – posluchači filmové fakulty prostředí důvěrně znali a zároveň je bavilo a byli motivováni poznávat je ještě více. Zvláštní skupinou takových filmů jsou ty, které posluchači školy nebo její čerství absolventi natočili přímo o své alma mater. Třetí tematický večer věnovaný tři čtvrtě století dlouhé historii FAMU představí filmy o filmu v širokém spektru různých žánrů – od instruktážního a populárně-naučného filmu až po autorský dokument. Všechny snímky byly natočeny v průběhu 50. a 60. let a většina z nich byla uvedena také v československých kinech.

Vzorné představení (r. Zdeněk Forman, 1956, 24´)
Loutky Jiřího Trnky (r. Bruno Šefranka, 1955, 25´)
První občasník (r. Věra Chytilová – Jiří Menzel – Evald Schorm – Jan Schmidt – Josef Hraběta – Pavel Mertl – Karel Němec, 1961, 9´)
Zvukový film o FAMU (r. Angelika Hanauerová, 1969, 25´)

13. prosince 2021 – Věk podle FAMU aneb Mládež a stáří ve studentských filmech

Programové pásmo posledního večera připomínajícího 75. výročí Akademie múzických umění a Filmové a televizní fakultě AMU tematicky spojuje ranná a pozdní etapa lidského života. Pohled na svět optikou dítěte nabízí velké tvůrčí možnosti, exkurz do světa dospívající nebo chování mladších k seniorům zase může vyjádřit mnohé o dobové společnosti. A tak dětství, mládí i seniorský věk inspirují posluchače FAMU dlouhodobě a tradičně – k poetickým a romantizujícím, jindy naopak ke kritickým až deziluzivním interpretacím. Tvůrci vybraných filmů, které uvidíme, se mimo jiné vyrovnávají s autorsky silnou tradicí českého dětského filmu 50. a 60. let.

Přítel z Diamantových hor (r. Ju Cho-son, 1956, 9´)
Učenie (r. Dušan Hanák, 1965, 16´)
Pukrylukri (Putování Kryštofa, Lucinky a Kristýny do celýho světa) (r. Moris Issa, 1968, 16´)
Nepíše si úlohy do zpěvu (r. Hana Pinkavová, 1979, 29´)
Umřel nám pan Foerster (r. Jiří Menzel, 1963, 14´)

-Tereza Czesany Dvořáková-

2. září 2021

.
.