logo FAMU
Program zasedání Akademického senátu FAMU 3. 6. 2021

Program zasedání Akademického senátu FAMU 3. 6. 2021

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které proběhne ve čtvrtek 3. června 2021.

Zasedání se uskuteční od 16:00 prostřednictvím tohoto odkazu

Na programu zasedání budou následující body:

1. volba nového předsednictva AS FAMU;
2. vedoucí KAT;
3. nutnost zdůvěryhodnění institutu ombudsmanky na FAMU;
4. schválení akreditačního spisu navazujícího magisterského programu Konzervování a restaurování fotografie;
5. projednání akreditačních spisů navazujících magisterských studijních programu: Audiovizuální studia a Konzervování a restaurování fotografie;
6. stížnost pedagogů Katedry kamery / VŘ na vedoucího Katedry kamery;
7. koncepce využití prostorů Lažanského paláce a vypovězení nájemní smlouvy restaurace Parnas;
8. neznalost vnitřních předpisů současnou UR FAMU;
9. knihovní rada FAMU složená v rozporu s vnitřními předpisy + výzva k nápravě;
10. mechanismus výběru zástupců senátu do komisí pro výběrová řízení;
11. jednotnost informací na webu FAMU;
12. status akademického pracovníka/ akademické pracovnice;
13. seznámení AS s výsledky studentských evaluací za ZS 2020/21 a s jejich novou podobou na zasedání 17. 5. 2021;
14. různé.

Podklady jsou k dispozici zde.

27. květen 2021

.
.