logo FAMU
Vyhlášení 2. kola Studentské grantové soutěže

Vyhlášení 2. kola Studentské grantové soutěže

Dne 15. 2. 2021 bylo vyhlášeno 2. kolo Studentské grantové soutěže (SGS) FAMU, která je určena na podporu vědecko-výzkumné činnosti studentů magisterského a doktorského studijního programu FAMU pro období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, s termínem uzávěrky pro podávání žádostí 8. 3. 2021 (do 12:00).

Maximální požadované náklady projektu mohou činit max. 250 000 Kč, přerozděleno v tomto kole může být být až 503 000 Kč.

Pravidla soutěže a ostatní související dokumentaci nalezne na webových stránkách fakulty zde.

Projektovou žádost důrazně doporučujeme průběžně konzultovat jak s proděkankou pro vědu a výzkum, Helenou Bendovou, po obsahové a metodologické stránce, tak s metodičkou pro vědu a výzkum, Silvií Demartini, ohledně rozpočtové části projektu.

18. únor 2021

.
.