logo FAMU
Usnesení AS FAMU k formě a způsobu volby do Akademického senátu FAMU

Usnesení AS FAMU k formě a způsobu volby do Akademického senátu FAMU

AS FAMU vyhlašuje pro volby do AS FAMU konané 3.3. a 4.3. 2021 elektronický způsob volby. Elektronický systém bude pro volby otevřen od 3.3. od 8h do 4.3. do 16h. Doporučujeme volební komisi, aby byla přítomna v budově školy 3.3. mezi 14-18h a 4.3. mezi 10-13h a byla tak k dispozici těm voličům, kteří požádají o pomoc s elektronickou volbou.

AS FAMU doporučuje, aby si každý člen akademické obce ještě před konáním samotných voleb ověřil, zda zná své přihlašovací jméno a přístupové heslo do elektronického systému (automatické vyplňování hesla nebude ve dnech konání voleb fungovat). Pokud dotyčný člen AO zjistí, že heslo zapomněl, měl by se co nejdříve obrátit na IT oddělení se standardní žádostí o změnu hesla.

AS FAMU vyzývá k tomu, aby každý člen akademické obce dbal anonymity voleb a vykonal svou elektronickou volbu diskrétně, bez účasti dalších osob. Volby, i když se vykonávají touto formou, musejí dodržet svou základní premisu, že jsou tajné, jinak může být zpochybněna jejich demokratičnost. Jedinými lidmi oprávněnými pomoci s elektronickou volbou jsou členové volební komise, ale ani člen volební komise nesmí narušit anonymitu voleb.

Zároveň akademický senát FAMU pro případnou příští elektronickou volbu doporučuje zvýšit míru zabezpečení elektronického volebního systému (např. v oblasti ověřování identity).

AS FAMU vyzývá akademickou obec, aby věnovala pozornost všem následným doporučením a výzvám AS FAMU týkajících se voleb.

17. únor 2021

.
.