logo FAMU
Provoz a fungování DAMU od pondělí 21. 12. 2020 (do 31. 12. 2020)

Provoz a fungování DAMU od pondělí 21. 12. 2020 (do 31. 12. 2020)

V návaznosti na usnesení vlády č. 1335 ze dne 14. prosince 2020 bude s účinností od pondělí 21. prosince 2020 (s platností do 31. 12. 2020) následující provoz a fungování Divadelní fakulty:

 • Je povolená kontaktní umělecká výuka uměleckých předmětů pouze posledních ročníků bakalářských a magisterských studijních oborů/programů za přítomnosti max. 20 studentů.
 • Je povolená osobní přítomnost doktorandů na výuce v rámci jejich studia v doktorských studijních programech.
 • Individuální osobní konzultace studentů všech ročníků a oborů s pedagogy jsou povoleny při dodržení všech potřebných hygienických opatření (zakrytí dýchacích cest, dezinfekce a mytí rukou, dodržování rozestupů/odstupů); pokud je však možné využívat nadále online/elektronickou formu, je tento způsob konzultací doporučený.
 • Veškerá ostatní výuka probíhá výhradně distanční formou – kontaktní forma výuky v případě kurzů CŽV je nadále zakázána. Výuka předmětů pohybu a zpěvu není v případě DAMU hlavním zaměřením, resp. stěžejní částí studijních programů, proto musí být nadále vyučována distanční formou.
 • Pedagogové mohou pro potřeby distanční výuky nadále plně využívat prostory a technické zázemí fakulty.
 • Divadlo DISK: je povoleno zkoušení inscenací posledních ročníků studijních oborů/programů při dodržení maximálního povoleného počtu studentů (20), veškerá divadelní představení jsou zrušena.
 • Všechny osoby vstupující do budovy DAMU mají povinnost mít zakryté dýchací cesty (rouška, respirátor, apod.) a vydezinfikovat si u vstupu do fakulty ruce.
 • Platí vyhláška děkanky a tajemnice fakulty o provozu na DAMU o vánočních svátcích 2020 a na přelomu roku 2020/2021 – budova fakulty je otevřena takto: 21. - 22. 12. 2020 od 8h do 20h, ve středu 22. 12. 2020 pouze od 8h do 13h, 28. - 30. 12. 2020 od 8h do 20h, ve čtvrtek 31. 12. 2020 (děkanské volno) – budova je uzavřena

Studenti DAMU:

 • Osobní přítomnost na výuce je povolena pouze studentům posledních ročníků bakalářských a magisterských oborů/programů a studentům doktorských studijních programů za podmínky dodržení maximálního počtu studentů (20) - pouze těmto studentům je povoleno též individuální/samostatné zkoušení na učebnách a v prostorách fakulty (bez přítomnosti pedagoga) po předchozím nahlášení tajemníkovi/tajemnici katedry, který/á nahlásí jmenný seznam takových studentů, včetně čísla místnosti a přesného času zkoušení předem na vrátnici DAMU.
 • Povoleny jsou individuální konzultace studenta s pedagogem po předchozím nahlášení tajemníkovi/tajemnici/sekretářce katedry, který/á nahlásí termín a místo takové individuální konzultace předem na vrátnici DAMU.

Provoz administrativy pokračuje v plném rozsahu (přítomnost všech administrativních pracovníků na pracovišti v pracovní době).

Provoz knihovny: knihovna bude fungovat v běžném provozu (10h-17h) do 22. 12. 2020 (jen výpůjčky a vratky knih, v případě výpůjček je nutná online rezervace předem), studovna je nadále uzavřena, od 23. 12. do 28. 12. 2020 je knihovna uzavřena, 29. - 30. 12 .2020 – omezený provoz od 10h do 14h, dne 31. 12. 2020 bude knihovna uzavřena

Studijní oddělení: bude uzavřeno

PC učebna: bude uzavřena

Vrátnice DAMU: nadále funguje 24/7 provoz

 • V případě studentů posledních ročníků a doktorandů – tajemník/tajemnice/sekretářka katedry předává na vrátnici DAMU na každý den v dostatečném předstihu jmenné seznamy studentů s uvedením místnosti a času, kde a kdy bude probíhat výuka či zkoušení – vrátný ve službě pouští tyto studenty do budovy fakultě na základě těchto přehledů z kateder
 • Individuální konzultace studenta s pedagogem – studenti všech ročníků a oborů/programů: tajemník/tajemnice/sekretářka katedry předává na vrátnici DAMU na každý den/daný týden přehled všech nahlášených individuálních konzultací (katedra, jméno studenta + jméno pedagoga, čas a místnost)
 • Studenti ostatních (ne posledních) ročníků (vstup na fakultu jen z mimořádných důvodů (knihovna, sekretariát katedry) – viz výše): - vrátný ve službě při příchodu studenta, kterého vpustí do budovy DAMU, zapíše jeho jméno do evidenční knihy a telefonicky nahlásí jeho vstup do budovy (podle účelu vstupu studenta do budovy) do knihovny DAMU/na sekretariát dotčené katedry.

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

18. prosinec 2020

.
.