logo FAMU
Doporučení rektora AMU k situaci s šířením koronaviru

Doporučení rektora AMU k situaci s šířením koronaviru

V návaznosti na rozhodnutí státních orgánů (Ministerstvo zdravotnictví ČR zde, Bezpečnostní rada státu zde) informuje vedení AMU o níže uvedených opatřeních. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce.

1. Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů
a frekventantů na výuce a kurzech bez ohledu na formu studia. Doporučujeme, aby po rozhodnutí děkanů fakult bylo studium nahrazováno tam, kde je to možné, distanční formou (individuální konzultace on-line, webináře, on-line diskusní skupiny a podobně). Těchto forem by mělo být využito v maximální míře, kterou dovoluje charakter studia na umělecké škole.

2. Akademičtí a vědečtí pracovníci budou do zaměstnání docházet podle pokynů svých přímých nadřízených. Ostatní zaměstnanci v souladu s pokyny svých přímých nadřízených zajistí chod pracovišť po celou dobu mimořádného opatření. Zaměstnanci, kterým v souvislosti s uzavřením základních škol vzniknou vážné rodinné komplikace, mohou po dohodě s přímým nadřízeným využít home-office.

3. Od 11. 3. 2020 budou uzavřeny všechny fakultní knihovny. Na zaměstnance knihoven se vztahuje bod 2).

4. Nadále platí již dříve zveřejněné pokyny a doporučení, zejména týkající se výjezdu a příjezdu osob ze zahraničí.

5. Žádáme všechny zaměstnance a studenty, aby pravidelně sledovali aktuální informace na webové stránce a sociálních sítích AMU a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky.

Všechna opatření platí do odvolání. Veškeré související záležitosti jsou v řešení.

 

10. březen 2020

.
.