FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Zlatá medaile AMU pro Vojtěcha Jasného 24.11.2015

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Pavel Jech,

katedra kamery a režie
si Vás dovolují pozvat


na oslavu významného životního jubilea pana Vojtěcha Jasného
dne 30. listopadu 2015 od 15:00.


Při této příležitosti bude panu Jasnému předána Zlatá medaile AMU.


Palác Lažanských II. patro
Smetanovo náb. 2, Praha 1


   Kontakt