FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Zlatá medaile AMU pro Jaromíra Kallistu 13.05.2016

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Pavel Jech

a

Katedra produkce


si Vás dovolují pozvat


na předávání Zlaté medaile AMU panu Jaromíru Kallistovi

dne 16. května 2016 od 17:00 na děkanátu FAMU.


Následné posezení proběhne od 19:00 na Katedře produkce.


Palác Lažanských III. patro

Smetanovo náb. 2, Praha 1
   Kontakt