FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyjádření FAMU k současné situaci v Turecku 18.04.2017

Vyjádření FAMU k současné situaci v Turecku

Vedení FAMU se společně s Akademickým senátem FAMU jménem akademické obce FAMU připojuje k Otevřenému dopisu a výzvě k současné situaci v Turecku.

Studenti, pedagogové a zaměstnanci FAMU vnímají akademické svobody založené na samosprávném charakteru vysokých škol jako základní a nedotknutelný předpoklad jejich fungování. Zejména vysoké školy skutečně nezávislé na vládnoucí garnituře mohou být místem svobodného myšlení, bádání a vzdělávání se. Takové školy jsou pak jednou ze záruk demokratického směřování společnosti.

S velkým znepokojením proto sledujeme současnou perzekuci tureckých kolegů akademiků. Soustavné vměšování státu do personálního obsazení tureckých vysokých škol, vykonstruovaná obvinění a stíhání akademických pracovníků i studentů považujeme za naprosto nepřijatelné jednání, které účelově směřuje k ochromení svobodného dialogu a k popření základních demokratických principů.

Zároveň oznamujeme, že FAMU bude usilovat o konkrétní pomoc některým z perzekvovaných akademiků.


Zdeněk Holý, Marek Vajchr, Kamila Zlatušková, Tomáš Dvořák a AS FAMU


   Kontakt