FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyjádření FAMU k situaci Středoevropské univerzity (CEU) v Budapešti 27.04.2017

Akademický senát a vedení FAMU vyjadřuje znepokojení nad kroky vlády, dlouhodobě směřujícími k restrikcím akademických svobod v Maďarsku. Se zvláštním zneklidněním sledujeme situaci kolem Středoevropské univerzity (dále jen CEU) v Budapešti, jejíž existence je aktuálně ohrožena zavedením nové legislativy prosazované vládou Viktora Orbána. Kroky maďarské vlády směřující proti CEU vyvolaly v Maďarsku v posledních týdnech jedny z největších protivládních protestů od počátku vlády premiéra Viktora Orbána v roce 2010.


Středoevropská univerzita byla založena krátce po pádu železné opony se záměrem podporovat skrze vzdělání rozvoj demokracie v zemích procházejících obdobím post-komunistické transformace. V 90. letech sídlila univerzita v Praze, krátce také ve Varšavě. Později přesunula své působiště do Budapešti. CEU patří v současné době k nejprestižnějším univerzitám v Evropě. Poskytuje magisterské a postgraduální vzdělání ve společenských a humanitních vědách zhruba 1 400 studentům z celého světa. Její výuka klade důraz na pěstování kritického myšlení i otevřenost k diskusi, a vybízí k solidaritě se sociálně znevýhodněnými a utlačovanými.


Současná vláda premiéra Viktora Orbána předložila koncem března 2017 novelu zákona o zahraničních vzdělávacích institucích, která zásadním způsobem omezuje působení mezinárodních univerzit v zemi. Pro CEU jsou zákonem navržené podmínky v podstatě likvidační. Novela, která nebyla konzultována s odborníky, ani s maďarskou Akademií věd či jinými vzdělávacími institucemi, prošla ve zrychleném řízení parlamentem a 10. dubna 2017 ji podepsal také prezident republiky János Áder. Vše nasvědčuje tomu, že zákon byl přijat účelově, především s cílem zamezit dalšímu působení CEU v Maďarsku.


Zákon lze vnímat nejen jako útok na jednotlivou instituci, která dlouhodobě kritizuje politiku vládní strany Fidesz, ale zejména jako zásah do akademických svobod vůbec. Je to projev snahy kontrolovat v zemi nezávislé organizace. Ta je, mimochodem, patrna i v čerstvém vládním návrhu upravujícím status neziskovým organizacím přijímající finanční podporu ze zahraničí.


Proti tomuto bezprecedentnímu ohrožení akademických a občanských svobod v Maďarsku a na podporu CEU vystoupila v posledních několika týdnech řada univerzit a vědeckých pracovišť po celém světě i desítky významných osobností akademického i politického světa – včetně 20 nositelů Nobelovy ceny, německého prezidenta a kancléřky, České konference rektorů a představitelů mnoha předních evropských a amerických univerzit. Své znepokojení nad politikou maďarské vlády vyjádřila jak Evropská komise, tak ministerstvo zahraničí USA. V akademické obci České republiky, pro niž je CEU významným regionálním partnerem, se k otevřenému dopisu na podporu CEU již připojily tři fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, ředitel knihovny Václava Havla, a další.


Akademický senát i vedení FAMU dávají tímto najevo svůj nesouhlas s postupem maďarské vlády a vyjadřují svoji plnou podporu CEU. Připojujeme se k apelu na maďarského ombudsmana Lászlaa Székelyho přezkoumat novelu zákona vzhledem k principům maďarské ústavy. Apelujeme dále na členy Evropské komise a Evropského parlamentu, aby podnikli adekvátní kroky vůči maďarské vládě, které by vedly k přehodnocení její současné politiky. Vyzýváme i ústavní činitele České republiky, aby se důrazně vůči takovému postupu ohradili a přiměřeným způsobem reagovali – jak prostřednictvím našeho členství v EU, tak prostřednictvím Visegrádské čtyřky. Maďarského prezidenta vyzýváme k odpovědnému a rychlému nalezení  vzájemné dobré vůle v řešení problému („mutual good will“), po kterém ostatně sám volá.


Přáli bychom si, aby tato výjimečná univerzita mohla zůstat právě tam, kde je, totiž v Budapešti, a aby i nadále měla možnost vést své studenty ke kritickému myšlení a svobodnému vyjadřování, jež jsou základem každé demokracie.


Vůči politické represi v akademickém prostředí – a ani jinde – nemůžeme a nechceme zůstat lhostejní.


Akademický senát a vedení FAMU


   Kontakt