FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyjádření FAMU k oslavám 28. října na Pražském hradě 27.10.2016


My, níže podepsaní, se znepokojením sledujeme politický vývoj posledních dní. Vědomi si skutečnosti, že vysokoškolští studenti v historii naší země nejednou pozvedli hlas na obhajobu demokratických principů a hodnot, ani my nemůžeme mlčet.


Pokládáme za nepřípustné, aby se údajné hospodářské zájmy státu nadřazovaly nad základní hodnoty demokratické společnosti, k nimž patří autonomie jednotlivce, jeho právo na svobodu a duchovní rozvoj. Žádné pragmatické zájmy státu či jeho politické reprezentace nemohou vést k jakémukoliv narušování práva jednotlivce stýkat se s kýmkoli, natož pokud jde o mezinárodně respektovanou osobnost hlásající ideály vzájemné tolerance a porozumění.


Znepokojuje nás, že institut státního vyznamenání se stává předmětem kupčení, nástrojem prosazování soukromých zájmů. Nebere se při tom ohled na ty, kdo by si státní vyznamenání opravdu zasloužili. Jiří Brady je pro nás vzhledem ke svému statečnému životu a vytrvalé práci pro podporu základních demokratických hodnot nezpochybnitelným kandidátem.


Protestujeme proti tomu, aby státní svátky jako 28. říjen a 17. listopad byly zneužívány k politickým hrám rozdělujícím společnost. Nepozváním vybraných rektorů a dalších osobností na ceremoniál na Pražském hradě 28. října prezident republiky znevažuje slavnostní akt i samotný státní svátek. Nemůžeme se smířit s tím, že pamětní místa tradičně náležící studentům 17. listopadu připadají subjektům, které šíří ve společnosti strach a nenávist. O co hůř, tyto akty legitimizuje svou účastí nejvyšší představitel naší země.


Uvedené skutečnosti se řadí k projevům dlouhodobého trendu Pražského hradu, který manipulativními výklady historie i současného dění a řadou konkrétních postojů a činů posiluje ve společnosti nedůvěru a neúctu k základním demokratickým principům a hodnotám.


V pátek 28. 10. v 10:00 se na Hradčanském náměstí připojíme k oslavě státního svátku za účasti rektorů vysokých škol a v 18:30 se připojíme k oslavám státního svátku na Staroměstském náměstí.


Zdeněk Holý

děkan FAMU


Tomáš Dvořák

proděkan FAMU


Marta Švecová

proděkanka FAMU


Marek Vajchr

proděkan FAMU


Kamila Zlatušková

proděkanka FAMU


Akademický senát FAMU


   Kontakt