FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyjádření děkana FAMU k iniciativě filmových mistrů zvuku 20.10.2016

Děkan FAMU vítá iniciativu filmových mistrů zvuku (viz níže přiložený otevřený dopis), pod níž jsou podepsáni také čelní představitelé Katedry zvukové tvorby FAMU. Spor o digitalizaci filmového dědictví, který přerostl ve vyhrocený spor mezi vedením Národního filmového archivu a vedením Asociace českých kameramanů, se tím vrací do věcné roviny. O to usiluje nové vedení FAMU od samého začátku. V tuto chvíli je nepochybné, že digitalizace uskutečňovaná vedením Národního filmového archivu má zásadní nedostatky. S tímto vědomím, jak upozorňuje výzva zvukařů, je zapotřebí přistoupit k budoucnosti digitalizace národního filmového dědictví.


Ačkoli se souvislost mezi napadáním projektu kameramanů NAKI “digitalizace” a potřebou vedení NFA obhájit výsledky své problematické práce nabízí, neznamená to, že by k zásadním věcným i komunikačním chybám v projektu NAKI nedošlo. Výsledkem, za který nese odpovědnost i nové vedení FAMU, je, že projekt NAKI nadále pokračuje s interní oponentskou skupinou a kritickým vyhodnocováním jeho výsledků.


Zdeněk Holý

děkan FAMUOtevřený dopis ZDE


   Kontakt