FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyjádření děkana FAMU k dopisu NFA 27.10.2016

Vážený pane generální řediteli,


předně bych Vám rád poděkoval za dopis, jímž jste se obrátil na akademickou obec FAMU. Beru jej jako snahu vysvětlit si některé věci, k nimž v minulosti došlo, a které zatěžují současnost. Věřte, že od okamžiku mého zvolení děkanem FAMU, resp. od nástupu do pozice děkana FAMU, se snažím o integraci školy, o zasypávání zbytečných zakopů, jež byly vyhloubeny před mnoha měsíci či roky, a jejichž existence nemá mnoho racionálních důvodů. Dovolte, prosím, stručnou reakci.


Za prvé: Nemám důvod nic měnit na svých slovech, jimiž jsem přivítal výzvu mistrů zvuku. Jako člověk osobně neangažovaný v několikaletém digitalizačním sporu vnímám zmiňovanou výzvu jako pokus o nový začátek důležitý pro budoucnost digitalizace národního filmového dědictví v ČR. Je zjevné, že problémy v digitalizaci uskutečňované NFA - přes Vaše opětovná ujištění o její bezproblémovosti - existují a díky zvukařům se otevírá prostor pro jejich pojmenování.  


Za druhé: Radostí mě naplňují Vaše slova, že rozhodně není Vaším "zájmem vést se školou cokoliv, co vypadá jako válka". Díky za ně. V té souvislosti věřím, že NFA začne konečně naplňovat závazky obsažené ve smlouvě mezi FAMU a NFA z 28. 3. 2000. Sice projekt studentů 70 digitalizovaných filmů FAMU k 70. výročí založení školy se přes původní dobré načasování již nestihne, ale i tak máme nadále zájem si své snímky zdigitalizovat. Doufám, že i v dalších sporných bodech nastane po Vašem vyjádření obrat k lepšímu.


Za třetí a úplným závěrem: Vyřiďte, prosím, moji upřímnou omluvu zaměstnancům NFA, kteří se cítili oprávněně dotčeni některými vyjádřeními řešitelů týmu NAKI. Vyvodil jsem z toho patřičné důsledky, a pokud jste zaznamenal (vynecháme-li knihu Živý film, která byla fakticky hotova před mým nástupem a vyšla navzdory přání vedení FAMU), situace se uklidnila.


Přeji Vám hodně zdaru ve Vaší práci.


S úctou,

Zdeněk Holý


Otevřený dopis NFA  ZDE


   Kontakt