FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyhlášení soutěže o koncepci FAMUFESTu 2017 16.11.2016

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O KONCEPCI FAMUFESTU 2017


Na základě statutu festivalu FAMUFEST ze dne 16. 12. 2015 vyhlašuje děkan FAMU interní soutěž na koncepci a realizaci FAMUFESTU pro rok 2017. Soutěž je otevřena všem studentům FAMU.

Návrh koncepce FAMUFESTU prosím předkládejte osobně na sekretariát děkana (Mgr. Ladě Buzické), a to nejpozději do 2. 1. 2017 do 12:00 hod. Koncept musí být předložen jak v tištěné, tak v elektronické podobě (zasílejte na email: lada.buzicka@famu.cz) a musí obsahovat náležitosti, které stanovuje statut FAMUFESTU v bodě 2.9. - viz: https://www.famu.cz/fakulta/zakladni-dokumenty-fakulty/statut-famufestu/.

Na lednovém zasedání kolegia děkana (termín bude upřesněn) proběhne slyšení všech předkladatelů projektů, a to formou krátké prezentace předkládané koncepce. Kromě členů kolegia bude slyšení přítomen také jeden zástupce AS FAMU a organizátoři letošního ročníku festivalu.

                                                                                                                                         

Mgr. Zdeněk Holý

děkan FAMUV Praze 15. 11. 2016


   Kontakt