FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výběrové řízení - pedagog KDT 04.12.2017

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Katedru dokumentární tvorby.


Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

 

Náplň práce:

·         výuka předmětů „Dějiny dokumentárního filmu“ a „Dramaturgie“

·         účast při přijímacím řízení, při klauzurních a státních závěrečných zkouškách


Předpokladem pro účast ve výběrovém řízení je:

·         vysokoškolské vzdělání

·         dosavadní pedagogická praxe je výhodou

·         znalost alespoň jednoho světového jazyka

 

Datum nástupu:

·         únor 2018

 

Pracovní úvazek:

·         0,5

·         Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

 

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

·         jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail

·         strukturovaný životopis

·         kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

·         motivační dopis

·         vlastní nástin koncepce předmětů „Dějiny dokumentárního filmu“ a „Dramaturgie“


Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 4. 1. 2018 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení KDT. Předpokládaný termín konání výběrového řízení: první polovina února 2018.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.


Mgr. Zdeněk Holý

Děkan FAMU


Vyvěšeno dne 4. prosince 2017


   Kontakt