FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výběrové řízení - odborný asistent KK 01.08.2017

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení  místa akademického pracovníka pro Katedru kamery FAMU - Pedagog odborný asistent.


Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.


Náplň práce:

·         Teoretická a praktická znalost postprodukčních obrazových technologií

·         Výuka v českém i anglickém jazyce

·         Pomoc s Úvody a Praktiky

·         Dále účast při přijímacím řízení, při klauzurních a státních závěrečných zkouškách, účast ve zkušebních komisích bakalářského i magisterského stupně

·         Spolupráce při seminářích kameramanské tvorby


Předpokladem pro účast ve výběrovém řízení je:

·         VŠ vzdělání v oblasti kamery

·         Dosavadní pedagogická praxe je výhodou

·         Schopnost odborné analýzy užití výrazových prostředků filmového díla

·         Organizační předpoklady, systematičnost, flexibilita a schopnost individuálního přístupu ke studentům

·         Schopnost přednášet a vést odborný dialog v anglickém jazyce

·         Samostatný kameraman hraného filmu


Datum nástupu:

·         říjen 2017


Pracovní úvazek:

·         0,25

·         Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU


Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

·         jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail

·         strukturovaný životopis

·         kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

·         motivační dopis

·         vlastní nástin koncepce výuky


Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 31. 8. 2017 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení KK. Předpokládaný termín konání výběrového řízení: na konci září 2017.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.


Mgr. Zdeněk Holý

Děkan FAMU


Vyvěšeno dne 1. 8. 2017


   Kontakt