FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Uchazeči přijatí do magisterského studia pro ak. rok 2016/17 27.09.2016

Na základě doporučení oborových zkušebních komisí, projednaných na kolegiu děkana FAMU dne 27. 9. 2016, v souladu s §§ 49-50 Zákona č. 111/1998 Sb. (Zákona o VŠ), Studijním a zkušebním řádem AMU a dalšími vnitřními předpisy AMU a FAMU, přijímám do magisterského studijního programu pro akademický rok 2016/2017 následující uchazeče.Centrum audiovizuálních studií
Nina Grúňová
Veronika Přistoupilová
Jiří Rouš
Zenya Pyin Nyar
Hsu Khin Khin

Katedra animované tvorby

Bára Anna Stejskalová

Katedra dokumentární tvorby
Tereza Bernátková
Zdeněk Chaloupka
Jakub Charvát
Adéla Komrzýová
Lumír Košař
Tereza Tara


Katedra fotografie
Zhou Junsheng
Ineza Karčáková
Simona Petrlová
Václav Tvarůžka


Photography
Daryna Deineko-Kazmiruk

Katedra kamery
Jan Chajewski
František Jakubec
Tomáš Lipský
Adam Stanislav
Yvona Teysslerová


Katedra produkce

Mária Moťovská
Karolína Pojarová
Jakub Rálek
Zuzana Roháčová
Jan Staněk
Jan Syruček
Zuzana Tichá
Barbora Ulrychová

Katedra režie

Hana Merková

Luka Djikanovic            


Katedra scenáristiky a dramaturgie

Vojtěch Bohuslav
Lukáš Csicsely
Adéla Matochová
Jaroslava Mištová
Taťána Rubášová


Katedra střihové skladby

Matěj Sláma

Zuzana WalterováKatedra zvukové tvorby

Adam Bláha
Anastasiia Kasianenko
Martin Stýblo
Vojtěch Zavadil


K zápisu do studia se dostavte v pátek 30. 9. v 10 hodin do Učebny 1. Uchazeči z bakalářského programu mimo FAMU přinesou k zápisu fotografii pasového formátu a číslo účtu.


Nepřijatí uchazeči obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou do 30 dnů. Až po obdržení rozhodnutí může uchazeč požádat o přezkoumání rozhodnutí, tj. postupovat v souladu s § 50 č. 111/1998 Sb. (Zákona o VŠ).
Všem přijatým uchazečům přeji hodně úspěchů ve studiu.

Mgr. Zdeněk Holý

děkan FAMU


   Kontakt