FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Uchazeči přijatí do bakalářského studia pro akademický rok 2016/2017 02.02.2016

Na základě doporučení oborových zkušebních komisí, projednaných na kolegiu děkana FAMU dne 2. 2. 2016, v souladu s §§ 49-50 Zákona č. 111/1998 Sb. (Zákona o VŠ), Studijním a zkušebním řádem AMU a dalšími vnitřními předpisy AMU a FAMU, přijímám do bakalářského studijního programu pro akademický rok 2015/2016 následující uchazeče.


Přijatí uchazeči obdrží písemné vyrozumění s informacemi o povinnostech spjatých s nástupem do studia doporučeně poštou do 30 dnů.


Nepřijatí uchazeči obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou do 30 dnů. Až po obdržení rozhodnutí může uchazeč požádat o přezkoumání rozhodnutí, tj. postupovat v souladu s § 50 č. 111/1998 Sb. (Zákona o VŠ).


Centrum audiovizuálních studií


   Daniel Burda

Anežka Horová
Nikola Klinger
Petr Pololáník
Anna Radeva
Svetlana Spirina


Katedra animované tvorby

Jekaterina BESSONOVA
David DAENMARK
Eunhye KIM
Petr MISCHINGER
Jitka SKÁLOVÁ
Andrea SZELESOVÁ


Katedra dokumentární tvorby
Marcel Halcin
Jan Hušek
Marie-Magdalena Kochová
Kristýna Kopřivová
Vojtěch PetřinaKatedra fotografie


Veronika Čechmánková
Martin Dušek
Adam Mička
Marie Sieberová
Natálie Ševčíková
Erika Štěpánková
Kristýna Trpáková
Maximilián Vajt

Katedra kamery
Lubomír Ballek
Patrik Balonek
Kryštof Hlůže
Tomáš Kotas
Ludvík Otevřel
Zdena Sýkorová


Katedra produkce


Rozálie Brožková
David Dittrich
Anna Hokešová
Michal Jiřinec
Noemi Krausová
Adam Ligas
Augustina Micková
Jaroslav Mottl
Matěj Paclík
Klára Pertlová
Tomáš Pertold
Linda Pilková
Klára Skřenková
Kristina Škodová
Anna Zatkalíková

Katedra režie


Tereza  Halamová    
Adam  Martinec         
David Payne                
Martin Repka            
Lun Sevnik                   


Katedra scenáristiky a dramaturgie

Marie ČERNÁ
Marie JUNOVÁ
Kateřina KACLÍKOVÁ
Josef KOKTA
Ksenia KUSKOVA
Hana NENIČKOVÁ
Marie POCHOBRADSKÁ
Radovan POTOČÁR
Marie STARÁ


Katedra střihové skladby


Elvira Dulskaia
Benjamín Kolmačka
Maja Mićević
Katarína Pavelková
Lívia Slimáková
Lenka Široká
Michal VacekKatedra zvukové tvorby


Kryštof Blabla
Yury Karaka
Jan Knot
Michael Kocáb
Ondřej Rozum
Všem přijatým uchazečům přeji hodně úspěchů ve studiu.

MgA. Pavel Jech, MFA


   Kontakt