FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
TALL IDEA PRAGUE 2016 - přihlašování filmů od 1.9. do 28.10.2016 22.08.2016

Vystup z řady a vytvoř film na výšku.  Don't be square. Be VERTI!


First film festival of vertical films - Vertifilms will be held at the National Gallery in Prague this November. Along with screenings of international films shot in portrait format, the winning works of the competition TALL IDEA PRAGUE 2016 will be presented. Creators can enter their vertical films starting on September 1.

On Thursday, November 3, in the Convent of St Agnes of Bohemia will be presented films in format, which was previously condemned, but now is currently gaining more and more supporters. "Vertifilms Festival, the first of its kind in our country, aims to highlight the uniqueness of the vertical image. It is format, in which portraits been historically painted, and which is bringing a completely different perspective of the film image. We are pleased to cooperate on this project with Moving Image Department, which has been running for more than a year as a part of the National Gallery in Prague in the Trade Fair Palace. This connection is a proof of the uniqueness and aesthetics of video format that was previously viewed more as a mistake, " says festival director Krystof Safer.

Vertical films will be screened at the imposing canvas nearly ten meters high in the premises of the church of St. Salvator. "Vertifilms is a great supplement of exhibition series Moving Image Department by which the National Gallery in Prague in 2015 expanded its dramaturgy to showcase contemporary creators in new media. Vertifilms is part of the 5th chapter and we are glad that we can give a project based on the polarity of the phenomenon of classic film and completely novel form," says Adam Budak, the Chief Curator of the National Gallery in Prague.


From September 1 to October 28 can creators of contemporary vertical films in enter the competition TALL IDEA PRAGUE 2016. Anyone from around the world can participate by sending his film format 9:16 in length from 1-10 minutes.

Festival closing ceremony will be on the same day, November 3, preceded by conference on the phenomenon of vertical video. More information on www.vertifilms.com.

V listopadu letošního roku proběhne v prostorách Národní galerie v Praze první ročník festivalu vertikálního filmu Vertifilms, kde budou představeny vítězné práce soutěže TALL IDEA PRAGUE 2016. Hlásit se do ní mohou tvůrci vertikálních filmů již od 1. září. Během večera se také představí další filmy tvůrců z celého světa, vytvořené ve dříve zatracovaném "výškovém" formátu.


Ve čtvrtek 3. listopadu budou v areálu Kláštera sv. Anežky České představeny filmy dříve zatracovaného formátu, který v současnosti získává stále více příznivců. „Festival Vertifilms, první svého druhu u nás, má za cíl upozornit na unikátnost vertikálního obrazu. Jde o formát, ve kterém se dříve malovaly portréty a který přináší zcela jinou perspektivu filmového obrazu. Těší nás spojení s projektem Moving Image Department, který běží už více jak rok pod hlavičkou Národní galerie ve Veletržním paláci. Toto propojení je pro nás důkazem jedinečnosti a estetičnosti formátu videa, který byl dříve nahlížen spíše jako omyl," říká ředitel festivalu Kryštof Šafer.

Vertikální filmy budou promítány na impozantní plátno vysoké bezmála deset metrů v prostorách kostela sv. Salvátora. „Vertifilms je skvělým doplněním výstavního cyklu Moving Image Department, kterým Národní galerie v Praze v roce 2015 rozšířila svou dramaturgii o současné tvůrce v oblasti nových médií. Vertifilms je součástí jeho 5. kapitoly a jsme rádi, že můžeme uvést projekt založený na polaritě fenoménu klasického filmu a zcela neotřelé formy," uvádí Adam Budak, hlavní kurátor Národní galerie v Praze.


Od 1. září do 28. října se mohou tvůrci současných vertikálních filmů hlásit do soutěže TALL IDEA PRAGUE 2016. Zapojit se může kdokoli z celého světa zasláním svého filmu ve formátu 9:16 v délce od 1 do 10 minut.

Vlastnímu festivalu včetně slavnostního vyhlášení bude tentýž den, 3. listopadu, předcházet odborná konference na téma fenoménu vertikálního videa. Tuto konferenci zaštiťuje Médiář, odborný titul zaměřený na média a marketing, vycházející v online i tištěné podobě.


Více informací na www.vertifilms.com.   Kontakt