FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Systém přihlašování filmů na FAMUFEST 2016 05.10.2016

Systém přihlašování se každý rok mění a tak čtěte pozorně následující informace.

1.     DEADLINE PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ JE 10. 10. 2016. Po tomto datu nebude možné další film přihlásit, ani vyměnit.


2. Každý student může přihlásit pouze jeden film. Všechny přihlášené filmy zhlédne předporota, která vybere soutěžní filmy a zbylé se automaticky zařadí do nesoutežní sekce.


3. Můžete přihlásit jakýkoliv film, který má založený výrobní list ve Studiu FAMU.


4. Měl by být dokončen v tomto, nebo minulém roce.


5. Film v češtině musí mít anglické titulky. Film v cizím jazyce musí mít naopak české titulky.


6. Film musí být jasně pojmenován: název filmu_katedra.mp4 (katedra, na které film vziknul). Nebude-li film jasně pojmenován, nebude přihlášen.


7.    Přihlásit jde pouze film, který splňuje následující: kodek .h264, max. datový tok videa 15mb/s. Zvuk musí být v jedné stopě (stereo, 5.1) a kódován PCM (stereo) nebo ac3 (5.1). Zvuková stopa nadále musí být sladěna pro film a ne pro televizi, promítáme v kině!


8. Film je nutné nahrát na https://famufest.myairbridge.com/cs/. Po nahrání filmu vložíte link do kolonky “Nahrajte link filmu”.The film admission system changes every year so please pay special attention to this information.

1.      THE FILM SUBMISSION DEADLINE IS OCTOBER 10, 2016. After this date it will not be possible to submit another film or change the one already submitted.


2.      Each student can only submit one film. All submitted films will be viewed by the jury, which will choose films for the competition. All other films will be automatically categorized in the non-competitive section.


3.      Any film produced by Studio FAMU can be submitted.


4.      It should be produced in this year or the last year.


5.      The film in Czech must contain English subtitles. Film in foreign language must contain Czech subtitles.


6.      The film must be clearly named: title_department.mp4 (department, at which the film was produced). Any film without a clear title will not be admitted.


7.      The submitted film must satisfy the following: codec .h264, max. video bitrate 15mb/s. The sound must be in a one track only (stereo 5.1) and coded PCM (stereo) or ac3 (5.1). The soundtrack must be mixed for a film and not for a TV, we screen at a cinema!


8.      It is necessary to upload the film at https://famufest.myairbridge.com/cs/. After the upload you insert the link to the „Upload the film link“ box.


   Kontakt