FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Speciální nabídka pro zaměstnance FAMU 19.12.2016

Mobilní hlasové služby poskytované mobilním operátorem T-Mobile


Kdo má nárok

Každý zaměstnanec s pracovní smlouvou bez ohledu na výši úvazku a jeho rodinní příslušníci, druh, družka atd.


Na co má nárok

Zvýhodněný tarif pro mobilní telefony dle aktuální nabídky mobilního operátora T-Mobile (k dispozici u tajemníka FAMU).


Co musí udělat

 V případě zájmu o zvýhodněný tarif u T-Mobile zaslat tajemníkovi fakulty následující údaje:

  • jméno a příjmení,
  • druh stávajícího operátora,
  • datum ukončení smlouvy (pokud existuje),
  • stávající telefonní číslo, které bude převáděno k T-Mobile,
  • adresu pro fakturaci,
  • informaci, zda  zasílat fakturu e-mailem  či poštou (v případě zvolení e-mailové korespondence uveďte e-mail),
  • druh služby, o kterou budete mít zájem,
  • při přechodu od jiného operátora zjistit ČVOP (číslo výpovědi opuštěného poskytovatele),
  • při přechodu z TWIST zaslat 19 místný číselný kód (viz. zadní strana SIM karty).


Nabídka ZDE


   Kontakt