FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Soutěž Czech Film Center – Short Films: realizace krátkých filmů 09.08.2016
Ve spolupráci internetové televize Stream.cz, produkční společnosti NEGATIV s.r.o., distribuční společnosti AEROFILMS s.r.o. a Festivalu krátkých filmů Praha vzniká jedinečný projekt. Během podzimu 2016 investuje Stream.cz sumu 1 milion korun do výroby originálních krátkých filmů, které budou mít premiéru v lednu 2017 v rámci Festivalu krátkých filmů Praha a budou následně distribuovány online na internetovém portálu Stream.cz a v kinech prostřednictvím společnosti AEROFILMS s.r.o.

Filmy k realizaci budou vybrány ze scénářů zaslaných do 5. 9. 2016.
Jedinými omezeními jsou délka filmu do 10 minut a realizovatelnost v rámci rozpočtu projektu.

Všechny potřebné informace lze najít na stránkách projektu www.shortstream.cz.


za Czech Film Center – Short Films

Daniel Vadocky


   Kontakt