FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Seminář pro žadatele SGS 2017 (21.10. od 12:00 v U3) 19.10.2016

Pro všechny zájemce z řad akademických pracovníků, studentů magisterského a doktorského studijního programu FAMU, kteří zvažují podání žádosti do Studentské grantové soutěže (SGS) AMU na podporu vědecko-výzkumných projektů řešených v roce 2017, proběhne

tento pátek 21.10.2016 od 12:00 v místnosti U3

seminář pod vedením proděkana pro vědu a výzkum (předsedy Grantové komise FAMU) Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. a projektové referentky (tajemnice Grantové komise FAMU) Silvie Demartini.Program:

  1. Přehled nejdůležitějších bodů pravidel Studentské grantové soutěže AMU
  2. Zpracování přihlášky SGS
  3. Diskuse, případně individuální konzultace projektových záměrů aj.


Vyhlášení soutěže viz SGS 2017.

Dotazy a registrace na sgs@famu.cz, nebo v místnosti proděkanů.
   Kontakt