FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Projekt 7O/7O 08.04.2015

Projekt 7O/7O

Představí veřejnosti studentské filmy dnes již etablovaných tvůrců. Cestou dohledání, digitalizace, zveřejnění a propagace vpustí do tmy projekčních sálů rané snímky, nejen na domácí půdě, exponovaných jmen a důležitých osobností českého i slovenského filmu. Jejich mladistvé začátky mají společnou alma mater – FAMU (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze) a potenciál získat si pozornost a ocenění současného diváka.

Mezi absolventy školy najdeme autory, jako jsou Vojtěch Jasný, Jiří Menzel, Jaromil Jireš, Věra Chytilová, Agnieszka Holland, Emir Kusturica; z mladší generace např. Bohdan Sláma, Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Robert Sedláček a mnozí další.


7O let/7O filmů

V roce 2O16 (F)AMU oslaví 7O let od svého založení. 7O převážně krátkometrážních filmů podstoupí k tomuto výročí proces digitalizace a propagace v ČR; později i na zahraničních festivalech či spřátelených filmových školách.

7O/7O věří ve více perspektivách hodnotový přínos filmové kultuře. Projekt svou povahou i způsobem propagace oslovuje širší publikum, zejména mladé lidi. Je motivován úsilím obohacovat a stimulovat jejich filmové povědomí a tvůrčí invenci.

Zdůraznit zaslouží nejen podnětný vhled pro další generace začínajících filmařů, ale i možnost sledování vývoje domácí kinematografie na rovině studentské tvorby v poměrně velmi širokém časovém záběru k délce historického vývoje filmu. Přirozeně se také nabízí srovnání autorských začátků s jejich známějším pokračováním.


Výběr filmů

Selekce snímků k digitalizaci se zakládá na rozhodnutí významných, současných i bývalých, členů akademické obce FAMU, odborníků z řad filmových teoretiků či historiků a na osobních doporučeních tvůrců.

TOP 70 vybere porota složená z absolventů FAMU. 21 porotců rozdělených do 7 skupin po dekádách, ve kterých na škole studovali, rozhodne o nejlepším odlišné dekády. Projekt odstartuje další odbornou selekcí 3 filmů, které jako první podstoupí proces digitalizace.

Porotci, mimo mnohé další a konkrétně: Miloš Forman, Jaromír Šofr, Jitka Němcová, Jan Hřebejk, Bohdan Sláma, David Ondříček, Ondřej Trojan, Vít Klusák…


Uvedení a propagace

První vlaštovkou 7O/7O bude uvedení jednoho z krátkých snímků na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary v roce 2O15. Představení filmu doprovodí premiéra první ze 7 znělek v režii absolventů FAMU: Jan Hřebejk, Ondřej Trojan, Aurel Klimt, Saša Gedeon a další.

MFF Karlovy Vary 2O16 promítne za účasti některých tvůrců další snímky. Na podzim roku 2O16 v Praze se uskuteční veřejný festival 7O/7O v rámci výročních oslav založení (F)AMU.  Finální vizí projektu je vytvořit stále populárnější virtuální platformu VOD (Video on Demand) pro možnost sledování filmů kdykoliv a kdekoliv.


Organizace

Hlavním organizátorem je Cinemaspot, z.s. Spolek od roku 2014 zaměřuje svou činnost v neziskovém sektoru na podporu rozvoje české kultury, zejména oblasti kinematografie. Ohniskem je nejen aktuální generace mladých tvůrců a její vzdělávání. Jako iniciátor projektu 7O/7O sdílí snahu o zachování a propagaci kulturního dědictví.

Projekt vzniká ve spolupráci s FAMU a Státním fondem kinematografie.


   Kontakt