FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Prohlášení Akademického senátu FAMU k postupu kriminální policie na půdě FAMU 01.04.2016

Prohlášení Akademického senátu FAMU k postupu kriminální policie na půdě FAMU

Na základě iniciativy akademické obce FAMU se vedení FAMU pro dobu návštěvy generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Čínské lidové republiky, prezidenta Si Ťin-pchinga a čínské obchodní delegace v Praze a na zámku v Lánech ve dnech 28.–30. 3.

2016, připojilo k iniciativě veřejného vyvěšení tibetské vlajky coby symbolu vyjadřujícího podporu všem osobám a skupinám, jejichž lidská práva jsou porušována perzekucí ze strany čínského režimu.  Dne 30. března 2016 v ranních hodinách vstoupila na děkanát FAMU dvojice

mužů, kteří se představili jako příslušníci kriminální policie a svou přítomnost zdůvodnili údajnou stížností na vyvěšení tibetských vlajek na budově FAMU. Akademický senát FAMU pokládá tento počin za bezprecedentní narušení Práva na svobodu vyjadřování. Požadujeme proto od Policejního prezidia České republiky a od Ministerstva vnitra České republiky řádné prošetření a veřejné vysvětlení tohoto incidentu; tibetské vlajky budou ponechány na budově školy jako symbolická připomínka, že Česká republika se deklaruje jako demokratický stát, k jehož základním pilířům patří respektování lidských práv a svobod.

V Praze dne 31. 3. 2016


   Kontakt