FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Profesorská přednáška doc. Rudolfa Prekopa 27. 3.2017 21.03.2017

Umělecká rada FAMU zve srdečně všechny studenty, pedagogy a přátele kinematografie
na své veřejné zasedání v pondělí 27. března v učebně 107 (U1) FAMU, v jehož rámci
přednese doc. Rudolf Prekop  od 17:00 svou profesorskou přednášku na téma
IMAGINATIVNÍ FOTOGRAFIE.


Textový podklad k přednášce je zpřístupněn na straně:

https://www.famu.cz/umelecka-vyzkumna-a-publikacni-cinnost/habilitacni-a-profesorska-rizeni/habilitacni-a-profesorske-prednasky/.
   Kontakt