FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Profesorská přednáška doc. PhDr. Ivana Klimeše - 19.6.2017 02.06.2017


Děkan Zdeněk Holý a Umělecká rada FAMU zvou srdečně akademickou obec i přátele školy
na  zasedání UR (veřejná část), na němž přednese doc. I. Klimeš svou profesorskou přednášku na téma  Kinematografie a jazyková politika meziválečného Československa.
Přednáška se uskuteční  v pondělí 19. června 2017, od 17,00 hod. v učebně 107 (U1) FAMU, 1. patro.


Textový podklad k přednášce je zpřístupněn ZDE   Kontakt