FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Přístup do plnotextové databáze odborných časopisů JSTOR 04.02.2016

AMU má aktuálně předplacenu kolekci Arts & Sciences III, v níž naleznete přes 200 titulů zejména z oblasti uměnovědných studií a muzikologie, několik časopisů je zaměřeno také na performativní umění a filmová studia. Seznam titulů naleznete na tomto odkazu (seznamem je nutno listovat), přímo na vyhledávání v databázi je možné přejít zde.


JSTOR představuje rozsáhlou online databázi plných textů odborných vědeckých časopisů z oblasti společenských věd a humanitních studií.
   Kontakt