FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Přijetí memoranda o spolupráci na digitálním restaurování českého filmového dědictví 07.03.2017

Ministerstvo kultury, Národní filmový archiv, FAMU a Státní fond kinematografie přijaly memorandum o spolupráci na digitálním restaurování českého filmového dědictví.


V návaznosti na přijetí memoranda bude ministrem kultury ustavena pětičlenná expertní skupina.

Úkolem této skupiny expertů bude na základě dosavadních zkušeností definovat a doporučit optimální postup a kritéria k digitálnímu restaurování národního filmového dědictví tak, aby bylo zpřístupněno současným divákům v podobě co nejblíže odpovídající té, kterou mělo v době svého prvního uvedení.

Kvalitativní a kvantitativní kritéria stanovená expertní skupinou budou sloužit při budoucích výběrových řízení na další uvažované projekty digitálního restaurování filmů, k nimž práva výrobce vykonává Státní fond kinematografie, a které byly vybrány k digitalizaci Pracovní skupinou při Ministerstvu kultury ČR v roce 2010.


Text memoranda naleznete zde:
https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/smf_np_15017030314480-6288.pdf


   Kontakt