FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Přijatí uchazečí do doktorského studia pro ak. rok 2016/17 19.05.2016

V souladu s čl. 19 Studijního a zkušebního řádu AMU přijímám na základě návrhu přijímací komise následující uchazeče do doktorského studia pro ak. rok 2016/17:


Uchazeči přijatí do prezenční formy studia:


Jiří Forejt

Tomáš Oramus

Tomáš Pavlíček


Uchazečka přijatá do kombinované formy studia:


Alexandra MoralesováMgA. Pavel Jech

děkan FAMU


   Kontakt