FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Prezentace kandidátů na děkana FAMU 2. 2. 2016 17.01.2016

Vážení členové akademické obce,

jako předseda Akademického senátu FAMU, dle Statutu FAMU, článku 4.3, a Usnesení AS FAMU z 9. 12. 2015, svolávám akademickou obec k prezentaci kandidátů navržených na funkci děkana pro volební období 2016-2020.

Plénum akademické obce proběhne na Nové scéně Národního divadla v Praze, a to 2. 2. 2016 od 18:00. Nejprve proběhne formální část programu, prezentace kandidátů s diskusí, a poté neformální část v prostorách kavárny.

Budu velmi rád, pokud přijdete.

S pozdravem

doc. Mgr. Ivo Trajkov
předseda AS FAMU


   Kontakt