FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Otevřený dopis vedení a Radě České televize 04.03.2016

Dne 3. 3. 2016 byl vedení a Radě České televize zaslán otevřený dopis s vyjádřeními dalších představitelů české audiovizuální obce ke kauze neprodloužení smlouvy s kreativní producentkou Kamilou Zlatuškovou, který byl iniciován studenty FAMU Kristýnou Bartošovou a Šimonem Holým.

Otevřený dopis naleznete v celém znění zde.


Vážené vedení České televize,
Vážená Rado České televize,


my, níže podepsaní, vyjadřujeme podporu a uznání práci kreativní producentky Kamily Zlatuškové a její tvůrčí producentské skupiny, která podle našeho názoru zvýšila kvalitu
a různorodost programu České televize, a to s ohlasem také v mezinárodním kontextu.
Projekty, pod nimiž byla jako kreativní producentka ČT podepsaná, reprezentovaly značku České televize na důležitých domácích (MFF Karlovy Vary, Ceny ČFTA Český lev, Ceny české filmové kritiky...), ale hlavně i na zásadních mezinárodních filmových událostech v čele s Berlinale.
Filmy jako Koza (účast v prestižní soutěžní sekci Forum na Berlinale 2015), K oblakům vzhlížíme (mj. cena české filmové kritiky 2015 za nejlepší český dokument) nebo dokusérie Ptáčata, Třída 8. A a nedávný projekt Zlatá mládež (8. místo v berlínské soutěžní přehlídce nejlepších světových formátů televizí veřejné služby EBU Creative Forum), které Kamila Zlatušková pod hlavičkou ČT realizovala, nesporně přispívají k šíření dobrého jména České televize na domácím i mezinárodním poli.
Kromě zmíněných úspěchů však tvorba její brněnské skupiny vyvolává společenskou diskusi. To považujeme za jedno z nejdůležitějších poslání veřejnoprávního média. Její pořady o menšinách či snaha reflektovat na obrazovce samotné poslání média veřejné služby, byly odvážnými počiny, za které jí právem náleží uznání nejen filmařské obce.
Nejlepším důkazem je rozruch a odpor, který rozhodnutí ČT neprodloužit jí smlouvu vyvolalo. Jedním z důsledků je i tento otevřený dopis, kterým vyjadřujeme rovněž znepokojení z možného dalšího směřování České televize, jestliže je jejím vedením zpochybňováno dílo takové osobnosti, jakou je Kamila Zlatušková, jejíž význam považujeme z hlediska poslání veřejnoprávní instituce za ojedinělý.
Přikládáme vyjádření dalších představitelů české audiovizuální obce, kteří práci Kamily Zlatuškové, stejně jako její tvůrčí producentské skupiny, vnímají jako hodnotnou a důležitou.


Management ČT jistě ví, co činí a ví i to, proč to činí právě teď. Mně jen připadá absurdní, že někdo s takovou invencí a razancí jako Kamila Zlatušková si musí hledat práci jinde, když právě ona dokázala naplňovat prostor veřejnoprávní ideje tak chytře.

                                                           Michal Bregant, generální ředitel NFA


Kamila Zlatušková je jednou z nejschopnějších dramaturgyň a kreativních producentek, která kdy v ČT pracovala. Vždy jsme se těšili na nové projekty, které se v její tvůrčí skupině vytvářely, protože dokázaly vyvolat mnoho různých reakcí a rozvířit veřejnou debatu, což je skvělé. Pro ČT by mělo být nejdůležitější to, aby se o jejich program a pořady lidé zajímali. Věříme tedy, že ČT své rozhodnutí ještě přehodnotí a Kamila bude moci ve své originální práci pro tuto instituci pokračovat i nadále.

Hana Kulhánková, ředitelka festivalu Jeden svět


Kamila Zlatušková je dnes jednou z nejvýraznějších producentských osobností České televize. Filmy a pořady, které vznikaly a stále ještě vznikají v její producentské skupině, pomáhají nově definovat roli současné televize veřejné služby. Právě proto je neprodloužení její smlouvy tak zarážející a alarmující. Klade totiž otázku, jakým směrem chce současný management ČT veřejnoprávní televizi směřovat, když o výraznou a oceňovanou, ale i progresivní a kvalitní produkci Kamily Zlatuškové nestojí. Význam České televize stále narůstá v době, kdy si velcí podnikatelé dělí soukromá česká média. I proto je důležité, zda nás ČT bude nadále spíše jen bavit, nebo přijme spoluodpovědnost za formování a reflexi české společnosti. Dosud platí i to druhé. Ale ukončení již zmíněné producentské skupiny vztyčilo nad budoucí identitou nejvýznamnějšího veřejnoprávního média nepřehlédnutelný otazník

Marek Hovorka, ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě


Kamilu Zlatuškovou považuji za kreativní osobnost s nekonvenčními názory, které oslovují různé skupiny obyvatel i mimo hlavní proud. Tyto skupiny si zaslouží, aby jejich zájmy ČT rovněž programově zohledňovala. Proto jsem podepsala dopis na její podporu.

Eliška Wágnerová, senátorka, bývalá ústavní soudkyně


Kamila Zlatušková byla skvělá kreativní producentka. Jsem si jist, že i v další pracovní roli bude výjimečná. Doufám, že to bude u nás!

Zdeněk Holý, budoucí děkan FAMU


 

Pokud se Česká televize chce etablovat v rámci mediální scény jako veřejnoprávní médium, které je schopné překročit čistě komerční či konzervativní programování, pak by asi mělo zvážit působení kreativních producentů, kteří jsou tohoto schopni. Podporuji tedy svým hlasem další spolupráci s Kamilou Zlatuškovou a zůstávám s úctou.

Kateřina Svatoňová, vedoucí Katedry filmových studií FF UK v Praze


Kamila Zlatušková stála jako kreativní producentka za řadou oceňovaných filmů, ale i  "kontroverzních" pořadů, které však byly společensky potřebné a vyvolávaly diskusi. Producentka, která se nebojí nevšedních témat, je důležitým katalyzátorem projektů, které se České televizi nabízí. A ta, jakožto služba veřejná, má sloužit každému divákovi. Neprodloužení smlouvy je tudíž signálem cesty, kterou se Česká televize chce ubírat, cesta k populárnímu většinovému divákovi bez názoru.

Marta Lamperová, vedoucí Katedry Produkce FAMU


Mám zkušenost, že paní Zlatušková se vztahuje k filmové tvorbě kultivovanějším způsobem, než je v televizi obvyklé, proto by byla chyba, se jí pod jakoukoliv záminkou zbavit.

Karel Vachek, režisér, vedoucí Katedry Dokumentární  tvorby FAMU


Jsem v šoku, protože za Kamilou Zlatuškovou stojí plnohodnotná práce. Nechápu proto neprodloužení její smlouvy.

Hana Jarošová, zástupce vedoucího Katedry Režie FAMU


 

Nedává to smysl, že se veřejnoprávní TV zbavuje takové výjimečné osobnosti.

Vladimír Kokolia, malíř, profesor na AVU v Praze


Jestli chtěla ČT někdy nějak dávat najevo, že jí aspoň trochu záleží na mladším publiku, případně publiku, které zajímá i něco jiného než ty nejvíce středoproudé pořady, měla k tomu jako svou spojku právě producentku Kamilu Zlatuškovou. Tím, že jí odstřihla od komunikace a vývoje dalších projektů, vysílá ČT navenek o sobě velice nelichotivou zprávu.

                                                           Kamil Fila, filmový kritik


 

Práce a projekty Kamily Zlatuškové mě přesvědčily, že posláním ČT Brno nemusí být pouze výroba AZ kvízu a neprůhledné čachry jejího bývalého ředitele. Odvaha riskovat a předkládat divákům náročná a potřebná témata, zároveň s její empatií a profesionalitou, jsou pro mě příkladem, jaký má být opravdový kreativní producent a zároveň důkazem, že KZ je ženou na svém místě.

Radim Špaček, režisér


Kamila Zlatušková je výborná kreativní producentka, která má svou vizi a jasný program. Její projekty jsou výrazné, originální, často vzbuzují diskuse a polemiky, ale nikdy nejsou tuctově nudné. Mnoho filmů i cyklů, které produkovala, bylo oceněno  u nás i v zahraničí. Kamila Zlatušková je podle mého názoru přesně takovou osobností, jakou veřejnoprávní televize potřebuje.

Helena Třeštíková, režisérka, pedagog FAMU


Kamila Zlatušková plní v rámci České televize hned několik důležitých "veřejnoprávních" úloh: jako kreativní producentka podstatných filmů a pořadů s nemainstreamovou tematikou a také jako svého času garant svobodného prostoru v rámci alternativního živého vysílání. Některé "provokativní" výstupy například Tečky páteční noci považuji spíš za legrační,  některé ovšem za myšlenkově důležité, jiné za nepodstatné a přeceněné. Nicméně ke svobodě patří tohle všechno. Měl jsem chvíli pocit, že se televize nadechla.  (Připojuji informaci o možném střetu zájmů: s Kamilou právě projednáváme námět mého filmu "Občanské Fórum")

Petr Marek, režisér, hudebník, pedagog FAMU


Kamila pro mne představuje progresivní dramaturgii a přínos pro diváky. Televize veřejné služby bude teď definována z menší části tím, co v ní je, a z větší tím, co v ní není.

Čestmír Kopecký, producent


 

S Kamilou Zlatuškovou jsme spolupracovali na řadě projektů, naposledy na filmu Koza, který zaznamenal velký mezinárodní úspěch (Berlinale, více než dvacet festivalových ocenění). Pro zdravý vývoj české audiovizuální produkce je její tvůrčí přínos velmi podstatný. Přeji si, aby v České televizi existovala co největší producentská pestrost a odvaha hledat.

Jiří Konečný, producent


Kamila Zlatušková byla jednou z nejinspirativnějších osobností, kterou jsem měl možnost v Rumunsku přivítat a byl jsem hrdý na to, že zastupovala právě české veřejnoprávní médium. Jejího odchodu z České televize by bylo rozhodně škoda.

René Kubášek, ředitel Českého centra Bukurešť (2010-2015)


Kamila Zlatušková: Profesionální, odvážná a v pravém slova smyslu kreativní. Filmy a pořady TPS Kamily Zlatuškové dokázaly být divácky populární (Čtyři v tom) i světově umělecky úspěšné (úspěch filmu Koza na Berlinale). Zrušení její TPS je špatná zpráva pro českou televizní i filmovou tvorbu.

Tomáš Hrubý, producent


Kreativní producentka Kamila Zlatušková je jednou z mála lidí z České televize, kteří poskytují prostor pro překvapivé nahlížení na svět. Zbavovat se takového člověka (navíc v této době) je zpráva pro celou společnost: “My nechceme originalitu a kreativitu, my nechceme nic, co vyčnívá, my nechceme kritické pohledy, které nahlížejí věci jinak, než jak jsme navyklí.” Je zásadním selháním managementu televize veřejné služby, že nehodlají s Kamilou Zlatuškovou prodloužit smlouvu.

Radovan Síbrt, režisér a producent


Tvorbu Kamily Zlatuškové si nesmírně vážím pro její schopnost ve veřejnoprávním prostoru ČT konfrontovat zažité, zjednodušující, nebo dokonce xenofobní náhledy s realitou, kterou představují její programy. Její tvorba se snaží překonávat zdánlivě nepřekročitelné hráze v naší společnosti, ať už sociální, nebo přímo rasové a kulturní. Myslím si, že v takhle vypjaté době si naše společnost nemůže dovolit hazardovat s tvůrci formátu Kamily Zlatuškové, velice je potřebujeme!

Ivan Buraj, umělecký šéf HaDivadla


Stejně jako nikdo, kromě Kamily a vedení ČT netuším, jaké jsou důvody jejího konce v ČT Brno. Nemůžu ani tvrdit, jak skvělá byla kreativní producentka, nevím to. Jediné, co můžu, je, podívat se na její práci jako koncový divák, a tam před ní smekám. Kamila dokázala vytvořit spoustu úžasných projektů, které mě jako diváka nesmírně potěšily- namátkou jmenuji Ptáčata, Zlatou mládež nebo film K oblakům vzhlížíme.

Adéla Elbel, hudebnice a překladatelka


Kamilu jsem často zažil ve chvílích entuziastického hovoru o tom, co všechno lze v ČT změnit, vymyslet a vytvořit, což se dost liší od běžné snadné interně pasivní nebo externě negativní reakce na tuto  instituci. Proto nechápu, proč se takového člověka chce ČT zbavit.

Jiří Havelka, režisér


Přece jenom jsem do komentářů k tomu podpisu otevřeného dopisu cosi připsal - a sice dva verše Fandy Pánka, která (nejenom) v hovorech se mnou tak často citoval můj přítel Nikolaj Stankovič:

"Je to všechno fantastický

pořád stejný jako vždycky"

...

"Na všechno

nesmysl dohlíží

a bude dohlížet

jen já blbec -

já se nesmím

vůbec na nic

ohlížet"

Fanda Pánek

Vladimír Hendrich, novinář


 

České televizi bez Zlatuškové bude líp. Správný krok pro ty, kteří televizi vnímají jako produkt. Odvysílat programy, které si najdou svého diváka. Profesionálové v čele televize vědí, že nejvíc jim uškodí ČT jako instituce aktivně vystupující ve veřejném prostoru. Připravují balíček, na jehož konci bude pasivní vysílač, po volbách 2017 se už jenom dořeší některé personální otázky na prvním stupni řízení.

Petr Minařík, nakladatel


Práce Kamily Zlatuškové v ČT skvěle naplňovala poslání televize veřejné služby - její projekty byly divácky atraktivní, vyzývavé až kontroverzní obsahem, odvážné formou. Skupina plně dostávala svému označení TPS multižánrové tvorby a do ČT přinášela vždy nové formáty, prozrazující znalost aktuálních trendů televizní tvorby v mezinárodním kontextu, inspiraci jimi a schopnost transponovat je do lokálního kontextu. Projekty Kamily Zlatuškové byly navíc ve vší jejich různorodosti oceňovány (od dokumentárních filmů, dokusérií, přes snímek Koza, po záznam operního představení Věc Makropulos). Díky Kamile Zlatuškové se jinak konzervativní ČT stávala sympaticky cool i pro mladé publikum. Za alarmující lze proto na stávající situaci považovat především to, že zbavuje-li se ČT Kamily Zlatuškové, zbavuje se své budoucnosti.

Lucie Česálková - filmová historička, publicistka, pedagožka, šéfredaktorka Iluminace


Pokládám to za neuvěřitelné. Česká televize, která je jinak v tvůrčím srabu (nehovořím o externistech), se zbavuje Kamily Zlatuškové, originální tvůrčí postavy. Její nápady, experimenty a hledání nových témat a postupů vyvolaly nejednou tolik potřebnou společenskou diskusi. Ne vše se povedlo, při experimentování to ani jinak nejde, ale přinesla ČT i prestiž a zájem mladších ročníků. To se asi znelíbila televizním Kondelíkům, kteří chtějí ke každému vepřu jen to knedlo zelo. Česká televize bude opět o odstín šedivější a méně stravitelnější.

František Kostlán, nezávislý publicista, hudebník


 

Kamilu Zlatuškovou považuji za progresivní, cílevědomou a v nejlepším slova smyslu kreativní producentku, která stojí za některými z nejzajímavějších projektů České televize posledních let, ať už šlo o seriály (Ptáčata, Expremiéři) nebo celovečerní dokumentární filmy (Kauza Cervanová, K oblakům vzhlížíme, Koza). Nebojí se riskovat a klást otázky, je poctivá, za svou prací si stojí. Její práce přináší do ČT čerstvý vítr.

Hedvika Petrželková, novinářka


 

Kamila Zlatušková pro mě byla před několika lety zjevením. Neuvědomuji si mnoho osobností z České televize, ale i jiných médií, kteří by byli schopni dlouhodobě citlivě otevírat témata, která naopak často svádí ke stereotypům nebo klišé a patosu. Kamila toto dlouhodobě dokazovala. Současně na ní oceňuji, že přiznává chyby a snaží se z nich najít ponaučení do další tvorby, je otevřená dialogu a konstruktivní kritice. Kamila Zlatušková pro mě byla zárukou, že i v České televizi, která je dlouhodobě vnímána jako kostnatá stanice, se mohou objevovat svěží pořady, které následně budí emoce a diskusi ve společnosti. To zejména v aktuální situaci považuji za klíčové. Proto věřím, že ČT své kroky přehodnotí.

Lukáš Houdek, koordinátor projektu HateFree Culture


Kamila prolínání

Žijeme dobu, pro kterou je charakteristický princip vymezování. Osobně i společensky se určujeme postojem proti a v situaci pro se nacházíme zejména ve svých zažitých vztazích, komunitách, názorech. Ojedinělost působení Kamily Zlatuškové v České televizi spočívá mimo jiné v tom, že filmy a cykly pocházející z její tvůrčí skupiny obsahují v různých podobách symbiózu zmiňovaného pro i proti. V rámci těchto děl dochází k prolínání různých kontextů, díky čemuž pak můžeme o sobě i o světě uvažovat v jiných konstelacích, než jsou ty převažující zákopové. Mám na mysli setkání různých politických, sociálních, národních, etnických, žánrových, schématových, generačních fenoménů například v těchto podobách: symbióza fikčních a tzv. dokumentárních postupů, doku-soapy se sociologickou výpovědní hodnotou, koprodukční spolupráce se slovenskými filmaři mezinárodního rozměru, inovativní práce s televizními formáty neboli kombinace různých filmů na jedno téma a následné debaty, ambivalentní soužití romské a většinové komunity, příležitosti pro začínající tvůrce a studenty, atakování ideové korektnosti. Odkaz práce respektive tvorby televizní skupiny Kamily Zlatuškové spočívá v étosu jinakosti.

Jan Gogola ml. - režisér, dramaturg, pedagog FAMU


Nevím co je za tím. Každopádně TPS Kamily Zlatuškové má svou jasnou tvář a pracuje v ní skupina dramaturgů s vkusem i odhodláním. A to je v krajině české audiovize vzácné.

Martin Mareček, režisér


 

Instituce, která se zbavuje schopných, šikovných, kreativních lidí, kteří za normálních okolností pomáhají  jejímu rozvoji, jako je, respektive byla, v tomto případě kreativní producentka Kamila Zlatušková, poškozuje sama sebe.

Martin Řezníček, režisér


 

Bez Tvůrčí producentské skupiny Kamily Zlatuškové bude v brněnské ČT nuda...

Alice Růžičková, režisérka, dramaturgyně


Právě jsme se dozvěděli, že vedení ČT neprodloužilo smlouvu brněnské kreativní producentce Kamile Zlatuškové. Je těžké pohledat v kulturní instituci osobnost jejího typu, navíc jednu z mála žen mezi kreativními producenty v televizi veřejné služby. Dokáže vzácně kombinovat otevřený přístup k lidem, je vzdělaná a má přehled od kinematografie po mezinárodní televizní prostor, při svém nonkonformním založení bere i ohled na diváka. Za několik let co v Brně působila, má nesporné výsledky i v mezinárodním kontextu.

Personální politika je jistě svrchovanou doménou vedení, pokud se ale veřejná instituce zbavuje takto  kompetentních lidí, je to varující a považujeme za nutné na to upozornit. Připojujeme se současně k dopisu Radě ČT, který žádá, aby tato událost nebyla považována za pouhý akt provozní personalistiky. K výše řečenému dodáváme, že s Kamilou Zlatuškovou nejsme nijak existenčně propojení, v posledních letech jsme u ní nerealizovali žádný z projektů.

Vít Janeček, režisér a pedagog FAMU; a Zuzana Piussi, režisérka


 

Kamilu Zlatuškovou poznám ako človeka, ktorý sa vždy zaujímá o to, co je za rohom. Pozerá sa aj mimo prechodenych ciest, lebo vie, že môže najsť zaujimavější pohľad. Na pozicii kreativnej producentky v Brně dokázala prepájat netradičně perspektivy z oboch krajin bývalej spoločnej republiky.

Marko Škop, režisér a producent


 

Kamila Zlatušková se podílela na řadě zajímavých a oceňovaných dokumentárních projektech. Byla by veliká škoda pro diváky České televize, kdyby právě ona musela odejít a její skupina byla zrušena. Doufám, že se tak nestane a Kamila zůstane na svém místě.

Erika Hníková, režisérka


Kamila Zlatušková pre jej podporu slovenských filmárov pre mna reprezentuje most s časmi, kedy sme boli jedna krajina. Vždy mala odvahu spolupracovať na umelecky náročných projektoch za čo si logicky nemohla získať srdcia väčšinového publika, ale vďaku a obdiv nás, ktorý takéto projekty realizujeme, si rozhodne získala..

Ivan Ostrochovský, režisér


Kamila je skutečný a erudovaný partner tvůrců, zároveň jasně kope za Českou televizi - aby to byla opravdová televize veřejné služby, progresívní, nebojácná, a hlavně společenská. Proto kreativní producenty jako je ona nesmí ČT pozbývat. Takových totiž moc není.

Ivo Bystřičan, režisér


Díky kreativní podpoře tvůrčí skupiny Kamily Zlatuškové u nás vzniklo poměrně dost nestandardních dokumentárních i hraných počinů. Zánikem její TPS se prostor pro různé “jiné” projekty zmenšuje, což není moc dobrá zpráva.

Lukáš Kokeš, režisér


Zlatušková byla vždy zároveň ochotná riskovat a podílet se i na nejistých pokusech méně zkušených filmařů. Je to škoda, že česká audiovize přijde o jednu ze svých laboratoří.

Klára Tasovská, režisérka, dramaturgyně


Kamila je boží! Neberte nám Kamilu!

Linda Kallistová Jablonská, režisérka


„Tak už se neboj, jedu v tom taky, vždyť všichni jsme takoví malí sráči. Jediná jistota je, že nerozumim tobě a ty mě“ (píseň kapely Zuby nehty, v níž na pozici baskytaristy hraje Jan Maxa - šéf vývoje pořadů a programových formátů ČT, který mj. dojednal neprodloužení existence TPS Kamily Zlatuškové)

Bohdan Bláhovec, režisér


Absolutně nesouhlasím s odvoláním Kamily Zlatuškové.

Jan Rendl, režisér


 

Velmi doufám, že si ČT vyhozením Kamily Zlatušková nadělala do vlastního hnízda takovým stylem, že se minimálně ve vedení té brněnské konečně bude muset něco změnit. Jiný smysl a účel v tom nevidím.

Jana Soukupová, redaktorka


 

Kamila Zlatušková a její tým ztělesňovali dynamiku a odvahu, která jinak stojatým českotelevizním vodám až na vzácné případy chybí. Snažili se tuto instituci progresivně posouvat, respektovali sílu autorského vyjádření, kladli důraz na důležitá témata a dávali divákům i tvůrcům naději, že televize může být opravdu skvělým a v tom nejlepším slova smyslu edukativním médiem.

Apolena Rychlíková, dokumentaristka


 

Kamila Zlatušková dodala televizní dokumentaristice odvahu, kterou dříve často postrádala, a témata, na která si v minulosti netroufala. S jejím odchodem by český dokument mohl obojí opět pozbýt.

Lukáš Senft, redaktor Deníku Referendum


TPS Kamily Zlatuškové představuje směřování, které je pro televizi nutné, chce-li do budoucna obstát nejen před svými koncesionáři, ale i v rámci světové televizní produkce.

Martina Malinová, režisérka, novinářka


Na základě díla, které během svého působení v ČT vytvořila kreativní producentka Kamila Zlatušková, jsem přesvědčen, že v rámci televize veřejné služby vytvořila pozoruhodné pořady, které se v tom nejlepším vymykají průměrné televizní tvorbě. Především z toho důvodu se domnívám, že je v rámci veřejnosti, aby Kamila Zlatušková mohla nadále tvořit v zájmu veřejnosti. V úctě,

Tomáš Michálek, producent


Kreativní producentka Kamila Zlatušková je symbolem odvážných kroků ve formě nových formátů, odvážných témat a až punkové nebojácnosti otevírat veřejnou diskuzi o celospolečenských problémech jejich reflektováním v televizních pořadech. Z povahy takové kreativní producentky a její TPS plyne, že ne všechny projekty jsou předurčeny k hladkému schválení programovou radou. To je komplexní zamotaný kruh více problémů napříč ČT, určitě by to ale neměl být důvod k odstavení Zlatuškové. Důkazem toho, jak chybný tento krok je, je tato rychlostí světla svolaná revoluce napříč filmaři.

Martina Štruncová, producentka


 

S Kamilou Zlatuškovou jsem spolupracovala jako režisérka v průběhu posledních devíti let, ještě v době, kdy byla řadovou dramaturgyní v TS Brno. Už tehdy prosazovala společensky důležité, podstatné, odvážné, autorské i alternativní projekty, nápady a náměty, nové pohledy, objevovala mladé nadějné režiséry a už tehdy výrazně proměnila (společně s Janem Gogolou ml.) postoj řady našich předních dokumentaristů k brněnskému studiu z původního úplného přehlížení směrem k zajímavé možnosti spolupráce na věcech, které mají smysl a otevírají důležitou společenskou diskusi – do Brna začalo mít cenu jezdit kvůli spolupráci s tamější televizí, což byla pro mnohé autory do té doby věc zcela nevídaná. Kamila Zlatušková se jako jedna z mála zaměstnanců tehdejší ČT také zajímala o spolupráci ČT se zahraničními partnery, často ČT v zahraničí reprezentovala na fórech, kam dosud žádný zaměstnanec ČT nevyrazil, dělala osvětu ohledně českého dokumentu a ČT, navazovala kontakty a spolupráci. Filmy, které pod jejím vedením vznikaly, dokázala také velmi dobře zpropagovat, snažila se podpořit celý proces výroby filmu od fáze námětu až po výsledné vysílání, případně uvedení na festivalech atd., pořádala tiskové konference i chatové diskuse, o dokumentárních filmech ČT se začalo mnohem více mluvit a byly více vidět.

Takto profesionální přístup ve všech fázích výroby filmu byl v kontextu mé spolupráce s ČT do té doby velmi vzácný. Kamila pracovala zcela nad rámec své tehdejší funkce, dokázala si vytvořit tým poradců a spolupracovníků napříč republikou i institucemi od ČT přes EBU, Institut dokumentárního filmu až po akademickou sféru. Neustále se vzdělávala, sledovala nové trendy a formáty, zajímala se jako jedna z prvních v ČT o cross žánry, sama začala natáčet a zdokonalovat se i jako režisérka, vedla přednášky a semináře na JAMU, vládla mimořádnou schopností propojovat různé oblasti a osobnosti a své nápady dokázala velmi dobře a srozumitelně prezentovat a často pro ně najít i odpovídající podporu.

Nechci, aby to znělo jako nekrolog, protože tohle vše platí o Kamile Zlatuškové po celou dobu jejího angažmá v ČT a zejména v době jejího působení jako kreativní producentky, o to větší překvapení je pro mě rozhodnutí ČT rozejít se s takovou osobností, která působí ve své profesi silou harmonizující a bytostně konstruktivní, inovativní a soustředěnou, má jasné vize a umí je realizovat. Bohužel takto kompetentních, filmově prakticky i teoreticky vzdělaných lidí s podobným druhem zkušeností, schopností a rozhledu je stále v ČT jako šafránu.

Kamila už před devíti lety ale občas říkala s úsměvem “otřásá se pode mnou dramaturgická židlička”, její rozhodování vycházelo z bytostného zájmu prosazovat kvalitní filmy, nikoli ze strachu o svou pozici. Takto ji vnímám po celou dobu jejího působení v ČT, i když se stala kreativní producentkou. Nikoho moc nepřekvapilo, že vyhrála konkurz na pozici kreativní producentky (jeden z mála konkurzů, které ČT vypsala v posledních letech na podobně významné místo), už tehdy měla přirozenou podporu řady významných osobností. V pozici kreativní producentky se ukázalo také jak skvělé má Kamila manažerské schopnosti, vytvořila si kvalitní a efektivně pracující tým dramaturgů a pracovníků produkce, hledala pro ČT možnosti fungování a  spolupráce s řadou dalších institucích v ČR i v zahraničí. O filmech, které za ní stojí, jejich ocenění na festivalech domácích i zahraničních už napsali jiní a jen bych se opakovala.

V této souvislosti se nabízí otázky na současný systém nastavení pravomocí a kompetencí kreativních producentů a také otázky po tom, proč se v ČT stále setkáváme s tolika lidmi bez patřičného teoretického vzdělání a praktických zkušeností v oblasti audiovize.

Je otázkou proč mimořádně kompetentní, schopný a otevřeně myslící člověk jakým je Kamila Zlatušková musí opustit svou rozdělanou práci, do které dávala spoustu energie a času, takto náhle a k překvapení několika stovek filmařů i zástupců odborné veřejnosti.

Lucie Králová, dokumentaristka, dramaturgyně, VŠ pedagog   Kontakt