FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Návrh AS FAMU na jmenování děkana FAMU 08.02.2016

Dle Volebního a jednacího řádu AS FAMU, článku 16, proběhlo dne 8.2.2016 hlasování o návrhu na jmenování děkana FAMU pro období 2016-2020.


V tajném hlasování rozhodl Akademický senát FAMU, v prvním kole, takto:

Zdeněk Holý: 5

Marek Hovorka: 1

Ladislav Šerý: 0

Martin Vadas: 0

Jiří Vlach: 3


Vzhledem k tomu, že jeden z kandidátů získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů Akademického senátu FAMU, navrhuje Akademický senát FAMU na jmenování děkana pro volební období 2016-2020 rektorovi AMU pana Mgr. Zdeňka Holého.doc. Mgr. Ivo Trajkov
předseda Akademického senátu FAMU


   Kontakt